Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Informace o zajímavém projektu – Brána ke vzdělání: školní čtenářské kluby


Od února roku 2012 pražská Nová škola, o. p. s. realizuje tříletý projekt z oblasti inkluzivního vzdělávání „Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby“, jehož cílem je přenést do ČR v anglo-americkém světě běžnou aktivitu: čtenářské kluby. Ty naše jsou určeny primárně mladším školním dětem z výrazně sociálně nepodnětného prostředí. Jde o skupinu dětí, na které v oblasti rozvoje čtenářství není ve škole prostor ani nejsou zažité konkrétní postupy, jak s nimi pracovat.

Kluby fungují v rámci 13 základních škol po celé ČR, každý klub tvoří skupinka přibližně 12 dětí, které vedou kmenový učitel školy a knihovník z blízké knihovny. Zájem dětí daleko předčil naše očekávání (počet dětí v klubu je vyšší, než jsme plánovali, děti chodí pravidelně). Stejně tak nepřestáváme žasnout nad tím, jak tak prostá věc – organizovaný čas strávený s pěknými dětskými knížkami – funguje, přináší dětem radost z prvních přečtených knih a leckde i zlepšení školních výsledků (máme doloženy konkrétní případy, kdy děti, které se do výuky nezapojovaly, nabyly odvahu vyjádřit svůj názor, mnohé další se zlepšily v dovednosti vyjádřit svůj názor, pronést souvislou větu, rozšiřují si slovní zásobu…).

Úspěch projektu tkví, podle našeho názoru v tom, že se věnujeme nejen metodickému vedení dětí, ale velmi intenzivně i vedení dospělých, vedoucích klubů, kteří se s naší pomocí pouštějí do nových a jimi nevyzkoušených oblastí.

Pro některé učitele - vedoucí klubu - je nečekaně práce „klubového“ charakteru nová a náročná. Mnozí doposud dětem předkládali tzv. povinnou četbu a neměli prostor pro nové knihy, čas na individuální práci s dětmi, ani potřebnou inspiraci. Tito učitelé se nyní snaží pracovat v klubech jinak, více svobodně a s přihlédnutím ke skutečným zájmům dítěte (desetiletý Honzík, který je z rodiny, kde nejsou knížky a stěží přelouská větu, číst Ferdu Mravence prostě nemůže. Jednoduše napsaná kniha, kterou by technicky přečetl, ho nebaví – medvídek, co hledá poklad ho prostě nezajímá. Právě Honzíkovi je třeba najít knihu, která ho tematicky zaujme a stylovou náročností neodradí. Až pak je možné pracovat na rozvíjení jeho čtenářských dovedností, které jsou tak důležité pro celé další vzdělávání).

Více informací na: www.ctenarskekluby.cz

Eva Bělinová
projektová manažerka

loga

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016