Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Knihovní systém Clavius - licence pro školy

Integrovaný knihovní systém Clavius je univerzální informační systém pro všechny typy knihoven. Řeší všechny činnosti týkající se evidence, katalogizace a sledování výpůjček všech dokumentů, které se běžně v knihovnách nacházejí. Pro evidenci výpůjček je využitá technologie čárového kódu. Vývoj systému probíhá od roku 1998 na základě tehdy desetiletých zkušeností s automatizací ve veřejných knihovnách.

Licence systému pro školy má stejné vlastnosti jako standardní verze systému, ceny které jsou uvedené v ceníku u jednotlivých modulů, je plně síťová s neomezeným počtem pracovních stanic a je nastavená pro školní knihovny. Příkladem je evidence třídy, kterou žák/student navštěvuje a nebo zohlednění školního roku ve výpůjčním protokolu. Součástí instalace může být i modul umožňující jednoduché vyhledávání ve fondu knihovny, z kteréhokoli počítače v síti školy. Tento program pracuje na serveru (Windows). Vlastní data jsou skrytá, takže nemůže dojít k jejich poškození. Firma doporučuje tento způsob vyhledávání bez nutnosti cokoli instalovat na všechny počítače školy a lze ho začlenit do intranetu školy nebo i do internetové prezentace školy.

Základní sada

Knihovní systém Clavius - licence pro školy do 20.000 svazků

  • Obsahuje: Katalogizaci knih, map a hudebnin, modul vyhledávání (rešerše), výpůjční protokol a tisk čárového kódu

Rozšiřující nepovinné moduly

  • Rozšíření o AV-média (katalogizace LP, CD, kazet, CDROM a DVD)
  • Modul Evidence periodik (seriálů) a brožur
  • Modul Analytický popis článků a ostat. typů dokumentů (mimo AV a periodika)
  • Modul WWW katalog pro vystavení fondu knihovny (umožňuje i rezervace)
  • Modul Revize knihovního fondu (snadno a rychle provede inventuru fondu knihovny)
  • Modul ISHARE Sdílená katalogizace po síti INTERNET

Další služby (nejsou v ceně licence, ale dají se dokoupit):

  • Jednodenní školení max. 3 účastníci školení v Táboře
  • Servisní práce včetně instalace (bez cestovních nákladů)

Při koupi systému máte možnost si vybrat mezi zasláním instalační sady nebo si objednat instalaci od našich zkušených servisních bodů. Instalační sada obsahuje instalační CD, na kterém se nachází i podrobná elektronická dokumentace a základní návod na instalaci. V případě potřeby je možné si objednat individuální školení. Servisní úkony je možné objednat u servisních bodů za předem dohodnutých podmínek.

Na adrese www.clavius.cz máte možnost stáhnout si ceník a demoverzi systému Clavius. Firma k ní zašle aktivační klíč e-mailem na základě vaší e-mail žádosti.

Bližší informace na www.lanius.cz

LANius s. r. o. - Vývoj a servis integrovaných knihovních systémů

Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, Česká republika, Tel./fax : 381 251 715, e-mail : info@lanius.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016