Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Jakou knihovnu potřebujeme

Typ 1 - Studovna a čítárna

Typ 2 - Mediatéka se studovnou

Typ 3 - Studijní a informační centrum školy

Typ 4 - Rozšířené studijní a informační centrum školy


Studovna a čítárna

Tento typ představuje minimální verzi pro menší školy, které začínají budovat SIC a nemají zajištěny dostatečné finanční prostředky pro provoz informačního centra v plném rozsahu.

 • Ve studovně se mohou žáci i učitelé seznamovat s informačními prameny a se způsoby využívání literatury při studiu
 • mohou poznávat základní metody zpracování, řazení a vyhledávání informačních pramenů
 • využívat centrum při výuce informační výchovy ve všech předmětech
 • čerpat prameny a ukázky pro výuku
 • studovat ve volných hodinách a zpracovávat zadané úkoly.

Správu studovny a čítárny zajišťuje provozní řád.

Prostory

nejméně 1 samostatná místnost celkem 20-30 m²

Vybavení HW

 • 1 multimediální PC pro pracovníka SIC
 • 1 PC pro žáky
 • připojení na internet
 • tiskárna

Vybavení softwarem

 • profesionální knihovnický SW pro školy (modul katalogizace, OPAC, výpůjční protokol)
 • kancelářský SW

Vybavení AV technikou

 • podle možností školy

Evidovaný fond

fond studovny

 • multimédia
 • encyklopedie a naučné slovníky
 • literární přehledy, tabulky, mapy, atlasy, jazykové slovníky
 • 1 výtisk používaných učebnic
 • naučné obrazové publikace
 • výběr časopisů pro pedagogy a žáky
 • výukové programy

Činnost a služby

 • nákup a zpracování fondu
 • pomoc při vyhledávání studijní literatury a při práci s informacemi
 • prezenční půjčování

Provozní doba

 • denně alespoň 2 hodiny

Personální zajištění

 • 0.3 úvazku pro pracovníka studovny a čítárny
 • zajištění provozu VT ve spolupráci s IT - odborníkem

Mediatéka se studovnou

Studovna slouží ke stejným účelům jako u předchozího typu. Služby se rozšiřují o půjčování knih a studijních materiálů v klasické a digitální formě během vyučování (prezenčně i domů) a minimálně dvakrát týdne o odpolední výpůjční službu. Správu mediatéky se studovnou zajišťuje provozní řád studovny a výpůjční řád.

Prostory

 • 2 samostat. místnosti
 • studovna 20-30 m²
 • mediatéka od 10 m²

Vybavení HW

 • 1 multimediální PC pro pracovníka SIC
 • min. 2 PC pro žáky
 • připojení na internet
 • tiskárna

Vybavení softwarem

 • profesionální knihovnický SW pro školy (modul katalogizace,OPAC, výpůjční protokol)
 • kancelářský SW

Vybavení AV technikou

 • podle možností školy

Evidovaný fond

fond studovny:

 • multimédia
 • encyklopedie a naučné slovníky
 • literární přehledy, tabulky, mapy
 • jazykové slovníky
 • 1 výtisk používaných učebnic
 • naučné obrazové publikace
 • výběr časopisů pro pedagogy a žáky

fond mediatéky

 • výběrový fond beletrie
 • odborné informační zdroje podle zaměření školy

Činnost a služby

 • nákup a zpracování fondu
 • pomoc při vyhledávání studijní literatury a při práci s informacemi
 • absenční půjčování
 • prezenční půjčování

Provozní hod.

 • denně alespoň 2 hodiny

Personální zajištění

 • 0.3 úvazku pro pracovníka studovny a mediatéky
 • zajištění provozu VT ve spolupráci s IT - odborníkem

Studijní a informační centrum školy

SIC zajišťuje všechny služby jako pracoviště II. Dále zajišťuje zprostředkování meziknihovní výpůjční služby podle opodstatněných požadavků učitelů i žáků. Podílí se na informatické výchově studentů. Zajišťuje přístup uživatelů k technickým zařízením centra. Pracoviště skupiny III je rozšířeno o Studijní pracovnu pro účely samostatného studia použitelnou jako alternativní učebna pro jednu třídu. Správu SIC zajišťuje provozní řád studovny a výpůjční řád.

Prostory

 • 2 samostat. místnosti
 • studovna použitelná jako alternativní učebna
 • mediatéka

Vybavení HW

 • 1 multimediální PC pro pracovníka ICŠ
 • min. 5 PC pro žáky
 • připojení na internet
 • tiskárna v síti
 • kopírovací zařízení

Vybavení softwarem

 • profesionální knihovnický SW pro školy (modul katalogizace,OPAC, výpůjční protokol)
 • kancelářský SW

Vybavení AV technikou

 • video k dispozici žákům

Evidovaný fond

fond studovny

 • multimédia
 • encyklopedie a naučné slovníky
 • literární přehledy, tabulky, mapy, atlasy
 • jazykové slovníky
 • 1 výtisk používaných učebnic
 • alternativní učebnice
 • naučné obrazové publikace
 • výběr časopisů pro pedagogy a žáky
 • firemní literatura (SOŠ)
 • výukové programy

fond mediatéky

 • výběrový fond beletrie
 • odborné informační zdroje podle zaměření školy

Činnost a služby

 • akvizice a zpracování fondu
 • zpracovávání seznamů literatury*
 • zprostředkování MVS
 • podíl na informatické výchově studentů
 • pomoc při vyhledávání studijní literatury
 • absenční půjčování
 • prezenční půjčování
 • obsluha techn. zařízení
 • kopírovací služby

Provozní hod.

 • nejméně 5 hodin denně

Personální zajištění

 • alespoň 0.6 úvazku pro pracovníka SIC
 • 0.6 úvazku pro asist. SIC
 • 0.1 úvazku pro admin. pracov.
 • zajištění provozu VT ve spolupráci s IT - odborníkem

Rozšířené studijní a informační centrum školy (SIC II.)

Pracoviště je rozšířeno o víceúčelový sál sloužící jako prostor pro semináře, kurzy, prezentace apod. Správu SIC zajišťuje provozní řád studovny a výpůjční řád.

Prostory

 • 3 samostat. místnosti
 • studovna použitelná jako alternativní učebna
 • mediatéka
 • víceúčelový sál

Vybavení HW

 • 1 multimediální PC pro pracovníka ICŠ
 • min. 5 PC pro žáky
 • připojení na internet
 • scanner
 • video/data projektor
 • kopírovací zařízení

Vybavení softwarem

 • profesionální knihovnický SW pro školy (modul katalogizace, OPAC, výpůjční protokol)
 • kancelářský SW
 • další software podle potřeb školy

Vybavení AV technikou

 • video k dispozici žákům ve studovně

Evidovaný fond

fond studovny

 • multimédia
 • encyklopedie a naučné slovníky
 • literární přehledy, tabulky, mapy, atlasy
 • jazykové slovníky
 • 1 výtisk používaných učebnic
 • alternativní učebnice
 • naučné obrazové publikace
 • výběr časopisů pro pedagogy a žáky
 • firemní literatura (SOŠ)
 • výukové programy

fond mediatéky

 • výběrový fond beletrie
 • odborné informační zdroje podle zaměření školy

Činnost a služby

 • akvizice a zpracování fondu
 • zpracovávání seznamů literatury
 • zprostředkování MVS
 • podíl na informatické výchově studentů
 • zajišťování besed a odborných přednášek
 • zajišťování podmínek pro samostatnou studijní přípravu i mimo vyučovací hodiny
 • pomoc při vyhledávání studijní literatury
 • absenční půjčování
 • prezenční půjčování
 • obsluha techn. zařízení
 • kopírovací služby

Provozní hod.

 • nejméně 8 hodin denně

Personální zajištění

 • 1 odb. pracovník SIC
 • 1 asistent SIC
 • 0.1 úvazku pro admin. pracov.
 • zajištění provozu VT ve spolupráci s IT - odborníkem
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016