Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Knížka pro předškoláky

Cílem knížky je pomoci předškolním dětem se vstupem do školy, aby se do ní těšily, a aby byl pro ně přechod ze školky do školy snazší. Legrační formou se tu budoucí žáčci setkávají s různými předměty a jevy ze školního prostředí.

„Snažila jsem se vybrat právě takové, se kterými se setkají mnohdy až v první třídě. Je tu samozřejmě aktovka, ale také například čip na oběd, interaktivní tabule, omluvenka i poznámka, rozvrh hodin, vyučovací hodina, známka. V knížkách jsou zastoupena všechna písmenka naší abecedy, takže nechybějí ani taková, jako je písmenko ď, ň a ť. Ťunťa je třeba ten, kdo se bojí jít poprvé do školy, že se tam ztratí, nebude ničemu rozumět, bude tam bez mámy a táty…“  Michaela Fišarová, autorka

Michaela Fišarová, A-Ž půjdeš do školy

http://www.albatrosmedia.cz/a-z-pujdes-do-skoly-pro-kluky-co-se-neztrati.html
http://www.albatrosmedia.cz/a-z-pujdes-do-skoly-pro-holky-co-se-neztrati.html

V rámci měsíce knihy mají v Albatrosu na knížky slevy.
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016