Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Publikace, které by vás mohly zajímat

20. 11. 2019

„Informační bezpečnost žáků základních škol
Lekce v knihovnách
Autorka Pavla Kovářová

Bezpečné chování doplněné technickými a právními nástroji je základem ochrany proti informačním útokům, se kterými se v současné informační společnosti setkáváme neustále. Bezpečnost v internetovém prostředí i při práci s neelektronickými informacemi je součástí primárního vzdělávání. Knihovny a další instituce mohou školy podpořit svou expertízou v práci s informacemi a lekcemi pro žáky. Monografie, kterou předkládáme čtenáři, představuje odborné vymezení obsahu a způsobu vzdělávání žáků základních škol, a nejen jich, v informační bezpečnosti včetně zdůvodnění jeho potřebnosti. Na teoretická východiska navazuje popis jejich praktického uchopení v podobě lekcí pro každý ročník základní školy. Koncepce výuky informační bezpečnosti byla formována pomocí akčního výzkumu, který během šesti let realizovala autorka ve spolupráci s různými školami a knihovnami. 
Knihu lze zakoupit zde https://munishop.muni.cz/obchod/knihy/informacni-bezpecnost-zaku-zakladn...
 


15. 1. 2019

Príručka pre školského knihovníka

Slovenská pedagogická knižnica koncom decembra 2018 vydala prepracovanú a doplnenú Príručku pre školského knihovníka v súlade s platným právnym stavom.

Príručku je možné stiahnuť si v PDF na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk. Ke stažení je dostupná i z naší adresy http://csk.npmk.cz/sites/csk.npmk.cz/files/soubory/2018/Prirucka_pre_sko... (2,11 MB).


27. 10. 2014

Lekce informačního vzdělávání pro ZŠ a SŠ: http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-102290-sylaby.pdf


16.1.2012

Publikace "Vysvědčení jako součást dějin školství. Od 18. století po současnost"

U příležitosti výstavy "Od Marie Terezie k dnešku. Školní vysvědčení v proměnách času" vydalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského publikaci "Vysvědčení jako součást dějin školství. Od 18. století po současnost". Kniha shrnuje vývoj klasifikace na základních a středních školách od r. 1774 dodnes a obsahuje bohatou obrazovou přílohu.

Naleznete zde vysvědčení známých osobností českého kulturního a politického života (Josef Pekař, Alois Rašín, Karel Kramář, Anna Bayerová) a také pedagogů (František Bakule, Václav Příhoda). Cena publikace je 195,- Kč a je možné ji zakoupit v recepci muzea ve Valdštejnské ul. 20, Praha 1 nebo ji objednat na adrese hlavnickova@npmk.cz
Výstava v budově muzea bude přístupná do 10. června 2012.


13.12.2011

Nabídka pro učitele 1. stupně základních škol a školní knihovníky

Nakladatelství Pierot vydává řadu cvičebnic a doplňkových učebnic pro školáky základní školy, kteří potřebují pomoc při školní výuce. Učitelům se tak nabízí pestrý a přínosný doplňkový materiál pro procvičení češtiny, jazyků i matematiky. Rodiče mohou pořídit dětem zábavné procvičování a luštění pro domácí přípravu nebo na prázdniny. Publikace jsou k zapůjčení i v naší knihovně.

Prohlédněte si některé z nich: Doplňkové cvičebnice z nakladatelství Pierot


12. 2. 2009

Príručka pre školského knihovníka

Slovenská pedagogická knihovna připravila pro knihovníky školních knihoven na Slovensku Príručku pre školského knihovníka.

Text příručky si můžete stáhnout z adresy http://www.spgk.sk/swift_data/source/pdf/PRIRUCKA 2009.pdf


5. 1. 2009

Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách

Příručka má pomoci těm, kdo pracují ve školní knihovně. Snažili jsme se shromáždit co nejvíce potřebných informací o současných postupech a metodách knihovnické práce.

Věříme, že vám příručka pomůže v každodenní práci ve školní knihovně.

Ke stažení:

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016