Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Výchova k práci s informacemi

Informace o knihovnách pro 1. – 2. ročník ZŠ

Text je určen knihovníkům školních knihoven, i když formou je přizpůsoben dětem tohoto věku. Lze jej využít jako úvodní lekci informující o službách knihoven ve školní knihovně i v počítačové učebně. Látku je vhodné zařadit nejdříve na konci prvního ročníku ZŠ, před pasováním prvňáčků na čtenáře, nebo ve druhém ročníku. Vždy je vhodné doplnit výukový text otázkami a úkoly, na které mohou děti reagovat a mohou se pochlubit svými znalostmi. Na tuto lekci navazuje lekce pro 3. a 4. třídy ZŠ.

  • Test

Informace o knihovnách pro 3. – 4. ročník ZŠ

Výkladová část kurzu. Odpovědi na různé otázky, návod, jak se stát uživatelem knihovny, apod.

Informace a její využití pro 7. – 8. ročník ZŠ

Informační služby pro 9. ročník ZŠ a I. ročník SŠ

Odborné informace a informační prameny pro II. a III. ročník SŠ

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016