Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Archiv akcí

Knihovnický kurz pro pracovníky školních knihoven 16. 4. 2012

Nabídka pro školní knihovníky – e-learningový kurz Knihovnické minimum 2. 4. 2012

Prezentace ze semináře „Školní knihovny – přežitek nebo potřeba?“ 30. 3. 2012

Čtení s Lumírem 15. 3. 2012

Informace o obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem a akcích, které pořádá 13. 3. 2012

Zajímavá akce ZŠ Zborovská v Táboře v rámci podpory čtenářství 20. 2. 2012

Školní knihovny - přežitek nebo potřeba? 10. 2. 2012

Informace o 4. ročníku projektu Knížka pro prvňáčka  6. 12. 2011

Seznamte se s činností naší partnerské Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě

Informace pro knihovníky o elektronických konferencích 24. 11. 2011

Novinky v Klubu školních knihoven SKIP

Říjen je mezinárodním měsícem školních knihoven

Setkání obnoveného Klubu školních knihoven 30. 9. 2011 a 2. 9. 2011

Zajímavý projekt ze Školního informačního centra ZŠ Ostrava Hrabůvka

Zajímavé studentské projekty na podporu čtenářství, které vznikly v rámci výuky předmětu Podpora čtenářství na FF Masarykovy univerzity v Brně.

 


16. 4. 2012
Knihovnický kurz pro pracovníky školních knihoven

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) pořádá pro pracovníky školních knihoven dvoudenní knihovnický kurz. Kurz je určen pedagogům základních a středních škol, kteří byli pověřeni vedením školní knihovny. Absolventi kurzu získají základní ucelený přehled o odborných knihovnických činnostech spojených s vedením školní knihovny. Kromě teoretických znalostí se seznámí s praxí moderního školního informačního centra. Kurz v rozsahu 14 vyučovacích hodin je akreditován MŠMK. Číslo akreditace: 28295/2011-25-666. Pro získání osvědčení je nutná účast po oba dva dny. Kurz lektorují odborní pracovníci MSVK.

Kurz se bude konat ve středy 23. 5. a 30. 5., vždy od 8:00 do 15:00, v Regionálním vzdělávacím centru Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, Prokešovo nám. 2, 728 00 Ostrava. Přihlášky prostřednictvím webu: http://www.svkos.cz/kalendar-akci/kveten-2012/

Cena kurzu: 500 Kč (dohromady za oba dva dny).

Informace: Mgr. Jana Leparová, tel. 596 118 182, e-mail: leparova@svkos.cz.

Ke stažení: poz vánka. Kurz_skolaci_2012.pdf


2. 4. 2012

Nabídka pro školní knihovníky – e-learningový kurz Knihovnické minimum

Cílem e-learningového kurzu Knihovnické minimum je rozšíření dovedností všech pracovníků knihoven. Cílovou skupinou kurzu jsou pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání – ti se seznámí se základy knihovnické profese. Kurzu se mohou zúčastnit také pracovníci s dlouholetou praxí – u nich slouží jako kurz inovativní. Kurz se skládá z 10 modulů a trvá 5 měsíců. V závěru obdrží úspěšní účastníci certifikát o absolvování. Více informací najdete na stránkách: http://kurzy.knihovna.cz/.
Informace ke kurzu: Mgr. Radka Krejčí, e-mail: krejci@svkos.cz, tel.: 596 118 812.

Další běh kurzu bude v září, ten nynější už běží a další zájemci se již nepřibírají.


30. 3. 2012

Prezentace ze semináře „Školní knihovny – přežitek nebo potřeba?“

Vážené kolegyně a kolegové,

na adrese http://goo.gl/dWV67 jsou umístěny prezentace ze semináře Školní knihovny – přežitek nebo potřeba?, který se konal dne 8. března v Ostravě. Seminář byl zaměřen na práci ve školních knihovnách a poukázal na důležitou roli, kterou hrají školní knihovny ve vzdělávacím procesu. Teoretická část semináře byla doplněna o zajímavé metody práce se čtenáři.


15. 3. 2012

Čtení s Lumírem

První březnový pátek byl pro 8.C ve znamení společné četby – čtenářského maratonu. Celé 4 vyučovací hodinybyla čtena kniha Schody do nebeského pokoje. Tu už děti znaly, dokonce i jejího autora. Byl u nás na besedě v polovině února.Vyprávění je tehdy natolik zaujalo, že se vlastně samy rozhodly, že ji začnou číst společně.

Začátek celého maratonu byl velmi srdečný. Autor, protože o naší četbě věděl, poslal dětem milý dopis, ve kterém je nazval přáteli a nabádal je k přemýšlení o vlastních rozhodnutích a činech. Čtení jeho dopisu ještě dokreslily klavírní nahrávky samotného autora, který kromě psaní knih fotografuje a koncertuje.

A pak už jsme společně začali stoupat po strmých schodech do nebeského pokoje. První stránky předčítal pan ředitel Mlčkovský, který s radostí naše pozvání přijal.

Velkým překvapením byl i dort se jménem autora, který sama upekla Tereza Kaprálová.

Mgr. Marcela Bauerová, ZŠ Zborovská, Tábor

fotky


13. 3. 2012

Informace o obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem a akcích, které pořádá

obrázek cccd.jpg


20. 2. 2012

Zajímavá akce ZŠ Zborovská v Táboře v rámci podpory čtenářství

Beseda se skutečným spisovatelem


10. 2. 2012

Školní knihovny - přežitek nebo potřeba?

ZŠ Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace a Klub školních knihoven SKIP ČR si Vás dovolují pozvat na seminář pro pracovníky školních knihoven. Termín konání: 8. března 2012

 • Prezentace: 8:30 - 9:00
 • Zahájení semináře: 9:00
 • Místo konání: ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. (viz. mapka) Školní informační centrum

6. 12. 2011

Informace o 4. ročníku projektu Knížka pro prvňáčka

Vážené kolegyně a kolegové,

SKIP ČR vyhlašuje v rámci Dne pro dětskou knihu 2011 čtvrtý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

Ve školním roce 2011/2012 je to kniha oblíbeného českého spisovatele Miloše Kratochvíla Komu patří škola, kterou ilustruje přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta Fučíková. Knížečky Miloše Kratochvíla - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/knizecky-milose-kratochvi... -nakladatelstvi-triton

Přihlášky do projektu - http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormPrvnacek2011...

více na - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-20... nizka-pro-prvnacka

s pozdravem

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., email: roman.giebisch@nkp.cz

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, tel: +420/221 663 333, www.nkp.cz


Seznamte se s činností naší partnerské Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě

www.spgk.sk

Projekt Záložka do knihy spojuje školy - vyhodnotenie

Vyhodnotenie 7. ročníka "Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2011


24. 11. 2011

Informace pro knihovníky o elektronických konferencích

Šablona webu pro malé knihovny


22. 11. 2011

Novinky v Klubu školních knihoven SKIP

Víte, co znamenají zkratky CŠK a KŠK?

Hodnocení výsledků dotazníkového šetření na zjištění stavu a potřeb knihoven


8. 11. 2011

Říjen je mezinárodním měsícem školních knihoven

V týdnu od 17. do 20. října připravilo Školní informační centrum ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. program k oslavě tohoto svátku.


30. 9. 2011

Setkání obnoveného Klubu školních knihoven

Ve čtvrtek 22. 9. 2011 proběhlo v Národním muzeu J. A. Komenského v Praze první pracovní setkání obnoveného Klubu školních knihoven, které organizovala Pedagogická knihovna J. A. Komenského a Svaz knihovníků a informacních pracovníků České republiky (SKIP) v rámci projektu Podpora čtenářské gramotnosti. Jednalo se o neformální setkání, prostor pro výměnu zkušeností a navázání nových kontaktů.

Byl ustaven pracovní výbor Klubu školních knihoven ve složení Bc. Romana Ráblová (ZŠ Ostrava - Hrabůvka), Mgr. Ludmila  Čumplová (ZŠ Hanspaulka - Praha 6), Eva Slavíková (SPŠE a VOŠ Pardubice) a Edita Vaníčková Makosová (Gymnázium Příbram). Na tyto spolupracovnice se můžete obracet se svými problémy, ale i s nápady a inspirací.

Kontakty naleznete v přiložených prezentacích:

 • Košková: Pedagogická knihovna J. A. Komenského (14,1 MB)
 • Giebisch: SKIP sbližuje, už 43 let (4,4 MB)
 • Indráková: Centrum pro školní knihovny (CŠK) (2,3 MB)
 • Ráblová: Přeměna školní knihovny na informační centrum školy (13,3 MB)
 • Slavíková: Informační centrum v životě školy (13 MB)
 • Vaníčková Makosová: Jak se nedostat do problému na Internetu (1,7 MB)
 • Vaníčková Makosová: Příklad zapojení činnosti školní knihovny a informačního centra do vzdělávacího plánu školy(0,5 MB)
 • Čumplová: Školní knihovna ZŠ Hanspaulka a čtenářská gramotnost (2,5 MB)

Fotogalerie ze setkání zde.

Aktuální informace o aktivitách Klubu školních knihoven se budou pravidelně objevovat na stránkách Centra pro školní knihovny.

Rádi vystavíme i vaše nápady a aktivity, které by mohly být inspirací pro vaše kolegy - školní knihovníky, nebo třeba jen prezentací vaší práce ve školách.

Na spolupráci se těší Radmila Indráková, Centrum pro školní knihovny indrakova@npkk.cz.


2. 9. 2011

Setkání obnoveného Klubu školních knihoven

Pedagogická knihovna J.A. Komenského vás srdečně zve na první setkání obnoveného Klubu školních knihoven.

Nabízíme vám možnost neformálního setkání, prostor pro výměnu zkušeností a navázání nových kontaktů.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu, prosíme o přihlášky na adresu indrakova@npkk.cz.

Stáhněte si od nás pozvánku s programem na akci.


23. 8. 2011

Zajímavý projekt ze Školního informačního centra ZŠ Ostrava Hrabůvka

Paní Bc. Romana Ráblová (správce ŠIC) připravila pro děti, které tráví prázdniny ve městě, zajímavý projekt nazvaný Se školní knihovnou na cestách.

Text ke stažení


25. 7. 2011

Zajímavé studentské projekty na podporu čtenářství které vznikly v rámci výuky předmětu Podpora čtenářství na FF Masarykovy univerzity v Brně.

Projekty mohou sloužit jako inspirace pro vaši práci nebo můžete oslovit konkrétni studenty s nabidkou, aby program realizovali v knihovnach nebo školách. Více v přilozenych souborech k jednotlivým projektům.

www.kjm.cz/centrum-projekty-podpora-ctenarstvi


13. 6. 2011

Seminář Sociální komunikace v knihovnách

Moravská zemská knihovna nabízí volná místa na seminář na téma: Sociální komunikace v knihovnách dne 15. června v konferenčním sále Moravské zemské knihovny v Brně (určeno i pro školní knihovníky). Přednáší Mgr. Jaroslava Štěrbová (MK Praha). Součástí akce bude také prezentace projektu Bezbarierovaknihovna.cz. Podrobný program a registrační formulář najdete na adrese http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/kalendar-akci/socia....


Weby o čtenářské gramotnosti

O čtenářské gramotnosti se hovoří v souvislosti s mezinárodními výzkumy PISA a PIRLS. Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti.

Několik tipů na weby, které se této problematice věnují:

www.csicr.cz – informace k čtenářské gramotnosti

www.kritickemysleni.cz – časopis Kritické listy

www.rvp.cz – metodický portál RVP

www.reading.org – Mezinárodní sdružení pro čtení – IRA – vznikla v roce 1956 v USA. V současné době sdružuje téměř 350 tisíc členů v 99 zemích 4 kontinentů světa. Členskou základnu tvoří pedagogové, spisovatelé, knihovníci, vědci a rodiče

www.speakaboos.com – rozvoj čtenářské gramotnosti zábavnou formou, učí děti pracovat s digitálními technologiemi

www.rif.org – světová dětská knihovna – ve smyslu – čtení je základ

www.starfall.com – děti se učí zábavnou formou číst


19. 5. 2011

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL

12. května 2011 uspořádala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě 5. mezinárodní konferenci ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL.

Přečtěte si program konference a podívejte se na pár fotek z konání.


11. 4. 2011

projekt EU peníze školám

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 projekt EU peníze školám. Na stránkách: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam jsou zveřejněny základní informace o nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, složky obsahující informace pro žadatele a příjemce, přehled seminářů a workshopů určených základním školám, často kladené otázky a kontakty. Dotace z projektu lze využít také na rozvoj školní knihovny.


8. 4. 2011

Metodický materiál k problematice dětského čtenářství

Zemanová Klára. Metody rozvoje dětského čtenářství v ČR. Část II.: Podpora dětského čtenářství na brněnských ZŠ . Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 4 [cit. 2011-04-08].

Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/metody-rozvoje-detskeho-ctenarstvi-v-cr-cast-ii-pod.... ISSN 1802-9736.


15. 2. 2011

Nabídka pro školní a dětské knihovny

Připojte se k projektu. Více informaci na http://www.iasl-online.org/sla/giggleIT/


14. 2. 2011

Vědecká konference: Současnost literatury pro děti a mládež

Ve dnech 6.4.2011 až 7.4.2011 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci bude konat Vědecká konference: Současnost literatury pro děti a mládež

Konference se uskuteční souběžně s 9. ročníkem Veletrhu dětské knihy v Liberci. Hlavní téma konference bude zaměřeno na fantasy literaturu pro děti a mládež nazíranou v různých kontextech. Téma knihovnické sekce nese název Kolik cest vede ke čtenářství? Přednášející se ve svých příspěvcích zaměří na problematiku současného dětského čtenářství.

Konferenci pořádá Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Pedagogickou faktultou, Katedrou českého jazyka a literatury http://www.kvkli.cz/cz/akce-v-knihovne/pripravovane.php


22. 11. 2010

Pracovní setkání učitelů základních škol, knihovníků školních a dětských oddělení veřejných knihoven

11. 11. 2010 se uskutečnil seminář – pracovní setkání učitelů a knihovníků, které uspořádala Národní pedagogická knihovna Komenského – ÚIV. Program setkání naleznete na adrese http://www.npkk.cz/csk/files/program-setkani2010.pdf. Ke stažení nabízíme i vybrané prezentace: 1 (pps; 5MB), 2 (pps; 4,1MB) , 3 (pps; 18,1MB)

2. 11. 2010

Školní knihovna jako informační centrum školy

20.10. 2010 proběhl ve Školním informačním centru ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. ve spolupráci s MSVK v Ostravě seminář pro pracovníky školních knihoven – „Školní knihovna jako informační centrum školy“.

O průběhu semináře se můžete dočíst v článku http://www.npkk.cz/csk/files/seminar2010-prubeh.pdf.

26. 10. 2010

Projekt Jak správně psát, jak správně kreslit

Upozorňujeme na projekt Jak správně psát, jak správně kreslit, který je na webových stránkách www.jak-spravne-psat.cz Projekt shrnuje základní informace související se správným psaním u dětí.

21. 9. 2010

Kurz pro knihovníky školních knihoven

Vzdělávací institut Středočeského kraje, Vzdělávací středisko Praha pořádá 10. a 24. listopadu 2010 kurz pro knihovníky školních knihoven. Detail akce naleznete na adrese http://www.npkk.cz/csk/files/kurz-knihovnici-11-2010.pdf.

Logická olympiáda

MENSA České republiky pořádá v říjnu Logickou olympiádu 2010 pro žáky 1. stupně základních škol a studenty středních škol. Více informací naleznete na stránkách akce www.logickaolympiada.cz.

14. 9. 2010

Školní knihovna jako informační centrum školy

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě ve spolupráci se Školním informačním centrem při ZŠ Ostrava – Hrabůvka zve kolegy(ně) knihovníky/ce školních knihoven základních a středních škol na seminář „Školní knihovna jako informační centrum školy“.

Seminář, který je zaměřen na práci školních knihoven, pojetí knihovny jako informačního centra školy a který přiblíží trendy i současnou praxi ve školních knihovnách, se uskuteční 20. 10. 2010 ve Školním informačním centru Ostrava-Hrabůvka.

Bližší informace, program a on-line přihlášky najdete na webu MSVK: http://www.svkos.cz/kalendar-akci/rijen-2010/

Na osobní setkání se za pořadatele těší  Mgr. Jana Leparová a Bc. Romana Ráblová

3. 5. 2010

Plakát Zlatá stuha (Golden Ribbon)

Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze nabízí plakát Zlatá stuha (Golden Ribbon), který byl vydán u příležitosti výročního ocenění nejlepších autorů, překladatelů a ilustrátorů literatury pro děti a mládež za rok 2009. Plakát obsahuje jména nominovaných tvůrců na cenu Zlatá stuha 2009, termín vyhlášení vítězů a zároveň společenskou hru pro libovolný počet hráčů Labyrint.

Zájemci si mohou plakát zdarma vyzvednout u Mgr. Anny Kabzanové na adrese: NPKK Mikulandská 5, Praha 1, tel. 221 966 421

22. 3. 2010

Pozvánka na akreditovaný knihovnický kurz pro Informační a studijní centra škol, který pořádá Moravská zemská knihovna v Brně v květnu. Detaily naleznete v přiložených souborech: témata a rozvrh a pozvánka.

4. 2. 2010

Příklady dobré praxe

Projekt „Proměna středoškolských knihoven na pulzující informační centra“ - Návrhy standardů informační gramotnosti studenta SŠ. Ke stažení na adrese http://www.npkk.cz/csk/files/standardy.pdf (pdf, 555kB). Autorka Eva Slavíková, vedoucí Informačního centra SPŠ elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Pardubicích.

20. 10. 2009

Publikace SKIP „Čtenářství, jeho význam a podpora“ z roku 2008

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky uveřejnil na svých stránkách již vyprodanou publikaci Čtenářství, jeho význam a podpora z roku 2008. Nabízíme vám ji ke stažení i z našich stránek z adresy http://www.npkk.cz/csk/files/SKIP_ctenarstvi_2008.pdf (2MB).

16. 9. 2009

Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách

Materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní knihovny ke stažení na adrese http://www.npkk.cz/csk/files/doporuceni_skolni_knihovny_net.pdf

16. 9. 2009

Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy libovolnou technikou a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku. Více o projektu na adrese www.npkk.cz/npkk/zalozka2009.php.

11. 5. 2009

Měsíc školních knihoven pro rok 2009

Mezinárodní asociace školních knihoven - International Association of School Librarianship (IASL) vyhlásila téma Měsíce školních knihoven pro rok 2009 více na http://www.iasl-online.org/events/islm.

4.3.2009

Nová služba - Ptejte se CŠK

Centrum pro školní knihovny nabízí od února 2009 novou službu - Ptejte se CŠK - určenou všem pedagogům, knihovníkům školních knihoven i odborné veřejnosti. V pravém horním rohu webové stránky http://www.npkk.cz/csk/ je umístěna ikona této služby, která otevírá formulář pro váš dotaz.

Ptát se můžete na vše, co souvisí s problematikou

školních knihoven,

studijních a informačních center školy,

dětského čtenářství,

literatury pro děti a mládež,

čtenářské gramotnosti,

dalších souvisejících oblastí.

Na vaše dotazy budou odpovídat odborní pracovníci Národní pedagogické knihovny Komenského.

Obsáhlejší dotazy, které vyžadují zpracování rešerše, případně požadavky na kopie primárních dokumentů jsou zpoplatněny, viz ceník http://www.npkk.cz/npkk/rad.php#priloha1

Tyto služby lze objednat i prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny na adrese http://www.epk.cz/

Centrum pro školní knihovny

ÚIV - NPKK

12. 2. 2009

Príručka pre školského knihovníka

Slovenská pedagogická knihovna připravila pro knihovníky školních knihoven na Slovensku Príručku pre školského knihovníka.

Text příručky si můžete stáhnout z adresy http://www.spgk.sk/swift_data/source/docky/PRIRUCKA%202009.pdf

5. 1. 2009

Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách

Příručka má pomoci těm, kdo pracují ve školní knihovně. Snažili jsme se shromáždit co nejvíce potřebných informací o současných postupech a metodách knihovnické práce.

Věříme, že vám příručka pomůže v každodenní práci ve školní knihovně.

Příručka je ke stažení na adrese http://www.npkk.cz/csk/files/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016