Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

O nás

Cílem těchto stránek je pomoci:

  • ředitelům základních a středních škol při rozhodování o tom zda a jak ve škole vytvoří nový typ pracovny - školní knihovnu, respektive studijní a informační centrum školy,
  • učitelům a dalším pracovníkům školy, kteří mají na starosti vedení školní knihovny a často si s odbornou stránkou vedení školní knihovnou nevědí rady,
  • případně i profesionálním knihovníkům, kteří jsou, nebo se právě stali knihovníky školní knihovny nebo vedoucími studijního a informačního centra školy a hledají cesty, jak tuto práci dělat co nejlépe.


Kontakt

Bc. Edita Vaníčková Makosová

Centrum pro školní knihovny, NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Jeruzalémská 12, 100 00 Praha 1

tel.: 221 966 432, mobil: 775 885 856 , e-mail: vanickova@npmk.cz


Tyto webové stránky vznikly jako projekt hrazený z prostředků MŠMT ČR (2006/2007).

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016