Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Informace o knihovnách pro 1. – 2. ročník základní školy

Obsah

 • Metodická poznámka
 • Co je knihovna?
 • Co je knihkupectví?
 • Kde knihovnu najdu?
 • Co je školní knihovna?
 • Co všechno knihovny nabízejí?
 • Jak se liší kniha a časopis?
 • První návštěva knihovny
 • Jak se stát čtenářem knihovny?
 • Jaká pravidla platí v knihovně?
 • Co je slovník?
 • Co je obsah?

Metodická poznámka

Text je určen knihovníkům školních knihoven, i když formou je přizpůsoben dětem tohoto věku. Lze jej využít jako úvodní lekci informující o službách knihoven ve školní knihovně i v počítačové učebně. Látku je vhodné zařadit nejdříve na konci prvního ročníku ZŠ, před pasováním prvňáčků na čtenáře, nebo ve druhém ročníku. Vždy je vhodné doplnit výukový text otázkami a úkoly, na které mohou děti reagovat a mohou se pochlubit svými znalostmi. Na tuto lekci navazuje lekce pro 3. a 4. třídy ZŠ.


Co je knihovna?

 • Soukromá knihovna je police, skříň nebo regál, kam si ukládáš doma knížky. Ale to není vše...
 • Dříve byly velké knihovny na zámcích nebo v klášterech.
 • Možná ale také znáš veřejnou nebo městskou knihovnu.
 • Je to dům, kam si chodí dospělí i děti půjčovat knížky.
 • Kromě knížek si tady můžeš půjčovat časopisy, noviny, CD, mapy.
 • Mají tu oddělení pro děti a pro dospělé. V moderních knihovnách také studovny s počítači, čítárny a posluchárny.
 • V knihovně pracují knihovníci a knihovnice, kteří se starají o knížky a o čtenáře.

Co je knihkupectví?

 • Knihy nejsou jen v knihovnách. Jistě znáš obchod, kde se knihy prodávají. Jmenuje se knihkupectví. Ale nad výkladní skříní je většinou nápis KNIHY.

Kde knihovnu najdu?

 • Asi máte u vás samostatnou budovu přímo pro knihovnu.
 • Pokud nevíš, kde je, paní učitelka nebo rodiče to budou určitě vědět.
 • Paní učitelka vás tam nejspíš vezme s celou třídou na první návštěvu.

Co je školní knihovna?

 • Knihovnu máte jistě také ve škole. Je to školní knihovna, ze které si knihy půjčují žáci i učitelé.
 • Najdeš ji v některé místnosti přímo ve škole.
 • Stará se o ni většinou některá paní učitelka. Jistě jste tam již byli, nebo se tam půjdete podívat.

Co všechno knihovny nabízejí?

 • Půjčování knih, ve kterých najdeš příběhy o dětech, pohádky. Další knihy, kde se píše o přírodě, zvířátkách, ale i autech, letadlech, dinosaurech, jsou knížky, ze kterých se můžeš něco naučit, proto se jim říká naučné. Kromě toho si v knihovně můžeš půjčit CD, DVD, časopisy, encyklopedie, někdy i různé hry...
 • Počítače s přístupem na internet.
 • Zábavné, výtvarné, divadelní, hudební a další akce a soutěže pro děti.

Jak se liší kniha a časopis?

 • Kniha bývá v pevnějších deskách, většinou v ní najdeš jeden příběh, který napsal jeden spisovatel. Když se kniha dětem líbí, napíše její autor další pokračování.
 • Příklad knihy: Harry Potter – má více dílů, ale stále v ní pokračují příběhy z kouzelnické školy a hlavními hrdiny jsou ve všech dílech Harry Potter se svými kamarády a nepřáteli.
 • Časopis vychází pravidelně (týdně, měsíčně). Má vždy stejný název, ale uvnitř je pokaždé něco jiného.
 • V časopise jsou komiksy, omalovánky, články, soutěže a mnoho obrázků.
 • Jaké časopisy znáš? Například: Méďa Pusík, Mateřídouška

První návštěva knihovny

 • Poprvé asi navštívíš knihovnu s paní učitelkou a spolužáky.
 • Můžeš se do knihovny ale přijít podívat i s kamarády nebo s rodiči.
 • Pracují zde knihovnice, které ti poradí, všechno ukáží a vysvětlí.
 • Dozvíš se, kde je dětské oddělení, jak si najít knížku, kdy můžeš využít počítač a co si můžeš půjčovat domů.
 • Pokud se ti tu bude líbit, můžeš se do knihovny přihlásit.

Jak se stát čtenářem knihovny?

 • Čtenářem, neboli uživatelem knihovny se můžeš stát, pokud ji navštívíš a zalíbí se ti tu.
 • Paní knihovnice ti dá přihlášku do knihovny.
 • Vezmeš si ji domů a spolu s rodiči ji vyplníte.
 • Rodiči podepsanou přihlášku přineseš zpět, zaplatíš roční poplatek a paní knihovnice ti vystaví čtenářský průkaz.
 • Některé knihovny pořádají pro začínající čtenáře velkou slavnost, na které jsou děti z prvních tříd pasovány na čtenáře jako dříve rytíři!

Jaká pravidla platí v knihovně?

 • Musíš dodržovat výpůjční lhůtu – vracet knížky včas.
 • Pokud to nestihneš, je lepší si výpůjčky prodloužit, než dostat upomínku a zaplatit pokutu.
 • Na knížky buď opatrný a nepoškozuj je. Je to škoda a navíc bys musel koupit nové.
 • V knihovně bys neměl jíst, pít, křičet, honit se…
 • Jako ve škole platí i zde knihovní řád.

Co je slovník?

 • Slovník je kniha plná slov seřazených podle abecedy.
 • Může u nich být překlad do cizího jazyka (např. angličtiny), nebo vysvětlení, co slovo, které neznáš, znamená.
 • Slovníky nevychází pouze knižně, ale také na CD, DVD, najdeš je i na internetu.

Co je obsah?

 • Většina knih má na začátku nebo na konci OBSAH. Je to seznam kapitol, u kterých je napsáno, na kolikáté stránce začínají.
 • Je to pomocník při hledání – nemusíš prolistovat celou knihu a přesto rychle najdeš to, co potřebuješ.

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016