Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Informace o knihovnách pro 3.-4. ročník základní školy

Obsah

 • Co to vlastně knihovna je?
 • Kde knihovnu najdu?
 • Jaké existují druhy knihoven?
 • Co všechno knihovny nabízejí?
 • Jak probíhá první návštěva knihovny?
 • Jak se stát čtenářem knihovny?
 • Jaká pravidla musím dodržovat?
 • Jak se budu v knihovně orientovat?

Co to vlastně knihovna je?

 • Knihovny uchovávají sbírky knih, které byly vydány již dříve a nedají se již koupit. Půjčují je svým čtenářům - uživatelům. Čekají tu na tebe i tvé kamarády, abyste si je mohli půjčit a přečíst.
 • Knihovny mají několik oddělení – pro děti, pro dospělé, hudební.
 • V moderních knihovnách jsou studovny, čítárny, někde dokonce i kavárny pro čtenáře.
 • Můžeš si zde půjčit knížky, můžeš si tu prohlížet časopisy a třeba okopírovat zajímavé články z časopisů. Také je tu pro tebe připravený počítač s internetem, nebo i CD s hudbou a místnost pro jejich poslech.
 • Knihovnu máš také doma – poličku, skříňku nebo velkou polici, kam si ukládáš knihy. Na starých zámcích najdeš také knihovny - celé místnosti s policemi nebo skříněmi plnými knih.

Kde knihovnu najdu?

 • Knihovny jsou ve městech, obcích, školách, v podnicích, v nemocnicích.
 • Určitě bude o nějaké vědět paní učitelka, můžete se podívat na internet a na stránkách vašeho města nebo obce určitě odkaz na knihovnu najdete.
 • Bývají umístěny v různých budovách (městské, veřejné), nebo ve škole v samostatné místnosti (školní knihovny), na zámcích a v různých institucích (odborné), v nemocnicích (pro lékaře i pacienty).
 • Také byste měli se školou nějakou knihovnu navštívit.
 • Moderní knihovna na obrázku je poněkud netypická – jedná se o připravovanou budovu nové Národní knihovny České republiky.

Jaké existují druhy knihoven?

 • Podle toho, kdo do knihovny může přijít, dělíme knihovny na soukromé a veřejné. Soukromou knihovnu máte doma a knížky z ní si půjčujete vy nebo je půjčujete vašim přátelům.
 • Mimo domov se setkáváš s knihovnami veřejnými. Jejich čtenářem se může stát kdokoliv. Ve školní knihovně si mohou knihy půjčovat jen žáci a učitelé vaší školy.
 • Je však mnoho dalších knihoven – Národní knihovna, kde jsou všechny knihy, které u nás vyšly, knihovny pro nevidomé, kde mají knihy tištěné zvláštním písmem, které se čtou hmatem, mají tam i zvukové knihy - nahrané předčítání celé knihy.
 • Na obrázku je zámecká knihovna z Orlíku.

Co všechno knihovny nabízejí?

 • V knihovně si můžeš půjčovat knihy, CD, DVD, časopisy, romány, pohádky, naučnou literaturu, encyklopedie, filmy, zpěvníky, mapy, atlasy… Zkrátka to, co právě potřebuješ nebo co se ti líbí.
 • Můžeš si zde také okopírovat stránku z knihy nebo časopisu, abys je nemusel opisovat. Knihovny mají reprografické (kopírovací) služby.
 • Další důležitou věcí, kterou můžeš jako čtenář v knihovně využívat, je počítač s přístupem na internet.
 • Často se zde pořádají různé zábavné, výtvarné, dramatické, divadelní a víkendové akce, kurzy, soutěže, koncerty. Přijíždějí sem besedovat zajímaví lidé – spisovatelé, cestovatelé, malíři, známí slavní lidé.
 • V některých knihovnách si můžeš objednat nebo zamluvit (rezervovat) knihy z domova či ze školy přes internet.
 • Pokud v knihovně nemají knihu, kterou čtenář nutně potřebuje pro svou práci nebo ke studiu, objednají ji pracovnice knihovny z jiné knihovny.
 • Některé knihovny nabízejí informační služby, které slouží čtenářům, kteří něco neznají. Stačí poslat dotaz e-mailem a brzy dostaneš odpověď.
 • Některé knihovny mají katalog pro děti s obrázky, jiné poradenské služby, informační oddělení…

Jak probíhá první návštěva knihovny?

 • Je možné, že se do knihovny dostaneš poprvé se školou.
 • Do knihovny se můžeš přijít podívat, i když nejsi jejím čtenářem. Můžeš si dokonce něco půjčit. Ale pouze uvnitř knihovny, domů si to ještě nemůžeš odnést.
 • Nemusíš se bát do knihovny přijít. Pracují zde ochotné a milé knihovnice, které ti poradí, všechno ukáží a vysvětlí.
 • Dozvíš se, kde je dětské oddělení, jak jsou zde řazené knihy na policích, kde jsou uložena CD, kde se poslouchají, kdy a jak často můžeš k počítači, na jak dlouho a co si můžeš půjčovat domů.
 • Pokud se ti tu bude líbit, můžeš požádat u výpůjčního pultu o přihlášku do knihovny, kterou doma s rodiči vyplníš a oni ji podepíší. Příště zaplatíš v knihovně poplatek, vystaví ti čtenářský průkaz a od té chvíle jsi čtenářem knihovny.
 • Měl by ses seznámit s knihovním a výpůjčním řádem, abys věděl, co můžeš a co musíš. Zároveň tě také v knihovně seznámí s pravidly, která se zde dodržují.
 • Mezi základní patří dodržování doby, do kdy musíš knihu vrátit.Většinou to bývá jeden měsíc. To, že se do knih nepíše ani nekreslí, je pro tebe samozřejmost.

Jak se stát čtenářem knihovny?

 • Čtenářem knihovny se můžeš stát, pokud ji navštívíš a zalíbí se ti tu.
 • Stačí požádat u výpůjčního pultu o přihlášku do knihovny.
 • Abys získal čtenářský průkaz, musíte s rodiči přihlášku vyplnit.
 • Vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku přineseš zpátky, zaplatíš roční poplatek a paní knihovnice ti vystaví průkaz.

Jaká pravidla musím dodržovat?

 • Každý čtenář musí dodržovat knihovní a výpůjční řád, ve kterém jsou popsána základní pravidla.
 • Mezi základní povinnosti patří vracet půjčené knihy včas a nepoškozené.
 • Jistě víš, že v knihovně se chováme slušně, nekřičíme, protože bychom rušili ostatní čtenáře, že na knihy saháme čistýma rukama, tašky a kabáty si odkládáme do šaten, vždy nosíme čtenářský průkaz, v knihovně ani v čítárně či studovně nejíme a nepijeme, abychom nezašpinili knihy…

Jak se budu v knihovně orientovat?

 • Až přijdeš poprvé do knihovny, neboj se poprosit paní knihovnici o pomoc!
 • Určitě ti ráda všechno ukáže a vysvětlí.
 • V knihovně bývá nejčastěji oddělení pro děti a dospělé, studovny, čítárny, případně vyčleněná naučná (odborná) literatura a oddělení s CD, DVD…
 • Najdeš zde pravděpodobně počítače pro vyhledávání v katalogu a počítače s přístupem na internet, výpůjční pult, kopírku, stolky s židlemi a každopádně paní knihovnici, která ti vždy ochotně poradí.
 • Knihy v dětském oddělení jsou rozděleny na naučnou literaturu a beletrii. Beletrie je řazena podle prvního písmene příjmení autora, naučná literatura svého obsahu, podle toho, o čem pojednává.
 • Nejlepší je na první návštěvu přijít se školou – s paní učitelkou a se spolužáky.
 • Některé školy však děti do knihovny nevodí. Pedtím, než tam vyrazíš sám, si můžeš prohlédnout na Internetu webové stránky knihovny, které ti o knihovně a jejím uspořádání lecos prozradí.
   
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016