Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Slovník pojmů ke kurzu Informace a její využití pro 7. – 8. ročník ZŠ

fulltext – plný text, zpracování textu plného znění

informace – sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce

informační pramen – pojmenování určité množiny dat či informací

Internet – celosvětová síť počítačových sítí, založená na skupině protokolů TCP/IP

hyperlink – text nebo obrázek, který po kliknutí otevírá jinou internetovou stránku nebo soubor

katalog – obsahuje záznamy o primárních dokumentech, které jsou k dispozici uživatelům dané knihovny či knihoven

katalog autorský (jmenný) – katalogizační lístky jsou řazeny abecedně podle příjmení autora (např. Novák, Jan) nebo podle prvních slov z názvu, jde-li o dokument bez autora nebo o dokument s více než 3 autory

katalog elektronický – přístupný uživatelům přímo v dané knihovně nebo prostřednictvím počítačových sítí

katalog lístkový – tvořen katalogizačními lístky, na kterých jsou zaznamenány údaje o dokumentech

katalog názvový – lístky řazeny abecedně pouze podle prvního slova z názvu dokumentu

katalog předmětový – katalogizační lístky jsou řazeny abecedně podle předmětových hesel

katalogizační lístky – jedná se o katalogizační záznamy ve formě papírových lístků, které tvoří lístkový katalog (jmenný, názvový, předmětový či systematický) a obsahují informace o jednotlivých primárních dokumentech

katalogizační záznam – popisuje formální znaky dokumentů a pomocí různých obsahových třídění vyjadřuje, o čem dokument pojednává

klíčová slova – volně tvořená slova nebo víceslovné výrazy

primární informační prameny – uspořádané a publikované vědecké či odborné texty a data

sekundární informační prameny – obsahují informace o existenci primárních informačních pramenů

služby knihovny – cílem poskytování knihovnicko-informačních služeb je pomoci uživateli získat všechny dostupné informace, které potřebuje při řešení jakéhokoliv problému

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016