Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Mgr. Jana Hudousková
tel.: 221 966 416
e-mail: zc.kmpn(@)avoksuoduh

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Březen - měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje sedmý ročník akce Březen - měsíc čtenářů.

SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Plakáty jsou ke stažení na webu SKIPu http://goo.gl/RNnpe.

Knihovny své akce mohou registrovat na - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen-mesic-ctenaru-2016.

Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z http://goo.gl/YHQew

Bližší informace k BMČ - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen-mesic-ctenaru-2016

Březen - měsíc čtenářů

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: roman.giebisch@nkp.cz
www.nkp.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016