Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Chceme dětem číst 10 aneb Čtení s poučením

10. ročník semináře Chceme dětem číst, který v letošním roce nese podtitul Čtení s poučením, pořádá ve dnech 17. – 18 . října 2018 Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se SKIP ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Seminář se zaměří na naučnou literaturu, současné trendy v této oblasti, na možnosti uchopení práce se vzdělávacím textem a mnohé další. Jako součást semináře jsou plánovány také praktické workshopy.

Místo konání semináře: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Podrobný program: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/chceme-detem-cist-10-aneb-cteni-s-poucenim

Přihlášení na adrese: https://goo.gl/forms/BNtwlHERRIN14dOh2

Vložné: Každý účastník semináře uhradí při prezenci vložné ve výši 300 Kč.

Kontakt:

Centrum dětského čtenářství

Knihovna pro děti a mládež

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Kobližná 4

601 50 Brno

cdc@kjm.cz

Tel.: 542 532 146

www.kjm.cz

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016