Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Čtenářské kluby: Burza nápadů

Jak z nečtenáře vychovat čtenáře

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016