Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

seminář pro knihovníky a knihovnice dětských oddělení knihoven

S velkým ohlasem a zájmem se každoročně setkávají semináře RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení, které vede zkušená lektorka Kateřina Šafránková. Letos připravujeme dva, jednodenní pro začátečníky „Ochutnávka programu“ a dvoudenní pro pokročilé v této metodice, kteří se chtějí dále zdokonalovat.

Seminář se bude konat v Městské knihovně Třinec, 6. – 8. 3. 2017

Hlásit se můžete on-line, pomocí tohoto formuláře: https://goo.gl/ix65SK


 

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016