Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Den pro dětskou knihu

letošní ročník proběhne pod záštitou komiksového nakladatelství CREW. To už napovídá, že tématem nebude nic jiného než komiksy.

Nakladatelství CREW s.r.o. (www.crew.cz) se už od svých porevolučních počátků úspěšně věnuje popularizaci komiksů mezi českými čtenáři. Aktivní podpora komiksů v knihovnách je samozřejmostí, protože právě v knihovnách se mnozí čtenáři poprvé setkávají s komiksem.

Už třetím rokem nabízíme tzv. Startovací balíčky pro knihovny, které jsou zdarma. Letos se také poprvé zapojujeme do projektu výměnných fondů. V létě jsme natočili sérii rozhovorů s lektory, autory a knihovníky (např. Pavel Kosatík a Klára Smolíková), věnující se právě přínosu komiksů pro knihovny - tato videopřednáška se jmenuje Dejte komiksům v knihovnách zelenou!

(https://www.youtube.com/watch?v=1Ar6jP49S3o&t)

Spoluúčastí na projektu Den pro dětskou knihu chceme využít popularity komiksů nejen k tomu, aby do knihoven přitáhl další čtenáře, ale také aby ty ze stávajících rizikových skupin udržel. Právě komiks je nejžádanější žánr v nejkrizovější cílové skupině - u teenagerů. Díky komiksům se je tak daří vracet ke čtení.

Co knihovnám nabízíme?

K DDK 2017

  1. pracovní listy k časopisu Bart Simpson, kdy za vyplněný list čtenář obdrží číslo komiksového časopisu Bart Simpson (limitované na 1 komiks na čtenáře)
  2. Soutěž o 10 předplatných měsíčníku Bart Simpson - čtenáři v knihovně mohou odevzdat obrázky na témata Simsponovi, Bart Simspon, čtení v knihovně. Z těchto obrázků vybereme vítězné, které otiskneme v čísle 04/2018 (Uzávěrka pro zasílání obrázků je 31.12. 2017)
  3. Komiks Bart Simpson pro nově registrovaného (dětského čtenáře)

Na základě vyplněného objednávkového formuláře vám zdarma zašleme vámi odhadovaný počet časopisů Bart Simpson. Uzávěrka pro přijetí objednávkových formulářů je 24. 11. 2017. Vyplněné formuláře zasílejte na vimmerova@crew.cz

Zaregistrujte se na - http://www.dendetskeknihy.cz/registrace-knihovny 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016