Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského si vás dovolují pozvat na seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví.

Seminář určený pracovníkům školství a studentům se bude konat v úterý 2. října 2018 od 10 hodin v zasedací místnosti Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1.

Program:

9:30 – 10:00
Prezentace

10:00 – 10:30
Zahájení
Mgr. Jaroslav Faltýn (ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání. MŠMT)
PhDr. Markéta Pánková (ředitelka NPMK)

10:30 – 11:00
Úvodní přednáška Rok 1968 a československé školství a knihovnictví
PhDr. Magda Junková (Pedagogická knihovna J. A. Komenského)

11:00 – 11:50
Rok 1968: Zmařená očekávání a začátek „éry strachu“ pohledem učitelů základních škol
Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (Ústav pedagogických věd MU FF Brno) a Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání)

11:50 – 12:20
Baví tě normalizace?
Mgr. Pavel Martinovský (Asociace učitelů dějepisu ČR)

12:20 – 12:35
Diskuse k 1. bloku

Přestávka na občerstvení (bude zajištěno)

13:00 – 13:30
Události roku 1968 jako téma ve vzdělávacím programu aneb Cesty žáka k moderní historii
Mgr. Andrea Baumannová (Asociace češtinářů)

13:30 -  14:00
Okupace v roce 1968 a její dopad na systém vojenského školství
Mgr. Jan Šach (Vojenský historický ústav Praha)

14:00 – 14:20
Diskuse

14:30
Závěr

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.
Pořadatel upozorňuje, že během semináře bude pořizována fotografická dokumentace, která bude zveřejněna.

Prosíme o potvrzení účasti vyplněním a zasláním přihlášky na indrakova@npmk.cz nebo hudouskova@npmk.cz nejpozději do 21. 9. 2018.

Kde stažení:

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016