Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

E-learningový kurz KNIHOVNICKÉ MINIMUM

Moravskoslezská vědecká knihovna spustí od 11. září 2017 již 15. běh e-learningového kurzu Knihovnické minimum. Cílem projektu "Knihovnické minimum" je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je zcela bezplatný.

Zájemci o absolvování tohoto kurzu si mohou vytvořit účet na adrese http://kurzy.knihovna.cz/login/index.php

V případě dotazů nebo pro zaktivování účtu pro přístup do kurzu kontaktujte Mgr. Petru Ševčíkovou (sevcikova@svkos.cz) z Centra vzdělávání a regionálních služeb Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě (www.svkos.cz).

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016