Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností

Snahou této publikace České školní inspekce, která je určena ředitelům, učitelům, knihovníkům, ale i dalším odborníkům podílejícím se na vzdělávání, na tvorbě rámcových programů a místních akčních plánů, je nabídnout nové inspirace pro podporu čtenářství a rozvoj čtenářských dovedností u předškolních dětí a u žáků prvního stupně základních škol. V předkládané publikaci je snahou nabídnout k vybraným doporučením konkrétní návrhy využitelné v praxi. Zaměřujeme se na rozvoj předčtenářských dovedností a podporu motivace ke čtení, výuku čtenářských postupů s využitím nebeletristických textů v různých předmětech, vytváření čtenářské kultury ve školách a na nabídku vzdělávacích aktivit a možnosti spolupráce s knihovnami. Velká část publikace je věnována roli školních knihoven na rozvoji čtenářské kultury ve škole.

Publikace ke stažení zde: PIRLS-e-verze-finalni.pdf (csicr.cz)

 

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016