Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Jak může vypadat kniha pro děti

Zajímavý článek z School Library Journal o tom, jak může vypadat kniha pro děti. Hranice formy i obsahu se stále posouvají: kniha v knize, návod na venčení mravenců či encyklopedie babiček… to vše a více přinesl rok 2019.

K přečtení na adrese http://100scopenotes.com/2019/08/19/the-most-astonishingly-unconventional-childrens-books-of-2019/

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016