Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Jak pracovat s mládeží metodou HCD

Co mladé lidi zajímá a trápí? Jak chtějí vyplňovat svůj volný čas? Co jim můžete nabídnout právě vy? Jak snadno a rychle otestovat, jestli ve vaší knihovně služby pro teenagery opravdu fungují? K zodpovězení těchto otázek vám může pomoci série metod HCD v rámci filozofie design thinking, díky které je možné velmi dobře zmapovat potřeby mladých čtenářů a čtenářek, tak, aby jim vaše knihovna poskytovala služby více na míru.

Lektroky Barbora Pšenicová a Petra Kutálková spolupracovaly dva roky s nízkoprahovým centrem Proxima Sociale. Na workshopu se dozvíte nejen, co samy lektorky o mladých lidech zjistily a jak s nimi pracovaly, ale také, jak podobný výzkum můžete uskutečnit i vy ve vaší knihovně.

Workshop 11.12. v Praze - přihlašování zde: https://forms.gle/TvaoM6e2Da2DLoX48

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016