Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Jak založit školní čtenářský klub

Obecně prospěšná společnost Nová škola pořádá kurz „Jak založit čtenářský klub“, který povede zkušená lektorka Alžběta Ingrová. Kurz se bude konat 8. 1. 2018 v Praze.

Osmihodinový kurz seznámí účastníky s tím, jak mohou ve své škole založit čtenářský klub, jakým způsobem jej vést a jakými aktivitami naplnit.

Nabídne způsoby a cesty k rozvíjení dětského čtenářství a vytváření živého společenství nad knihou.

Zprostředkuje praktické zkušenosti učitelů, kteří vedou čtenářské kluby ve školách. Mimo jiné prakticky představí dílnu čtení jako základ klubové práce.

 • číslo akreditace: MSMT - 12956/2017-1-680
 • doba trvání: 8 hodin (1 den)
 • maximální počet účastníků: 20 osob
 • cena kurzu: Kč 1.050,-

Probíraná témata:

 • cíle a základní principy klubové práce
 • čtenářský klub jako mimoškolní aktivita, která může rozšířit čtenářskou zkušenost dětí
 • principy klubové práce
 • čtení pro radost
 • čtení knih podle vlastního výběru
 • sdílení čtenářské zkušenosti
 • organizační kroky k založení klubu
 • ukázka metod a postupů rozvíjejících čtenářství
 • vyzkoušení si základních metod rozvoje čtenářství
 • reflexe zkušeností z proběhlé lekce
 • možnosti aplikace ve vlastním pracovním prostředí
 • sdílení zkušeností a osvědčených postupů

Více na http://www.novaskolaops.cz/8.-1.-2018-praha-jak-zalozit-skolni-ctenarsky-klub

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016