Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Jak založit školní čtenářský klub

Obecně prospěšná společnost Nová škola pořádá kurz „Jak založit čtenářský klub“, který povede zkušená lektorka Alžběta Ingrová. Kurz se bude konat 8. 1. 2018 v Praze.

Osmihodinový kurz seznámí účastníky s tím, jak mohou ve své škole založit čtenářský klub, jakým způsobem jej vést a jakými aktivitami naplnit.

Nabídne způsoby a cesty k rozvíjení dětského čtenářství a vytváření živého společenství nad knihou.

Zprostředkuje praktické zkušenosti učitelů, kteří vedou čtenářské kluby ve školách. Mimo jiné prakticky představí dílnu čtení jako základ klubové práce.

 • číslo akreditace: MSMT - 12956/2017-1-680
 • doba trvání: 8 hodin (1 den)
 • maximální počet účastníků: 20 osob
 • cena kurzu: Kč 1.050,-

Probíraná témata:

 • cíle a základní principy klubové práce
 • čtenářský klub jako mimoškolní aktivita, která může rozšířit čtenářskou zkušenost dětí
 • principy klubové práce
 • čtení pro radost
 • čtení knih podle vlastního výběru
 • sdílení čtenářské zkušenosti
 • organizační kroky k založení klubu
 • ukázka metod a postupů rozvíjejících čtenářství
 • vyzkoušení si základních metod rozvoje čtenářství
 • reflexe zkušeností z proběhlé lekce
 • možnosti aplikace ve vlastním pracovním prostředí
 • sdílení zkušeností a osvědčených postupů

Více na http://www.novaskolaops.cz/8.-1.-2018-praha-jak-zalozit-skolni-ctenarsky-klub

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016