Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

KAINAR: OD ZLATOVLÁSKY PO BIGBEAT!

Městská knihovna Dobříš vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, kterou chce připomenout letošní 100. výročí narození JOSEFA KAINARA.
Soutěž je celostátní a vítězům budou rozdány finanční ceny v hodnotě 1 000 – 3 000 Kč (v kategorii literární i výtvarné zvlášť) a další knižní a věcné ceny.

Podmínky soutěže

Přihláška do soutěže

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016