Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Kalendář akcí Čtenářských klubů – únor 2019

Čtenářské kluby Nové školy o. p. s. si Vás dovolují pozvat na některou z prosincových akcí našich center kolegiální podpory. Kalendář akcí naleznete níže, účast je zdarma (pro účastníky nabízíme proplacení cestovních nákladů), více o činnosti našich CKP naleznete na webu Čtenářských klubů.

ÚNOR 2019
11.2. 14.00 - 16.00 CKP Krnov: Stáváme si knižními hrdiny aneb dramatizace textu
13.2. 14.00 - 16.00 CKP Chrast: Tvůrčí psaní pro děti
14.2. 15:30 - 17:30 CKP Liberec: Jak postavit čtenářskou lekci aneb didaktický potenciál textu
14.2. 14.30 - 16.30 CKP Rokycany: Neobyčejný kluk
25.2. 15.00 - 17.00 CKP Kolín: Babičky v dětské literatuře
25.2. 14.30 - 16.30 CKP Tábor: Další nápady na dílny čtení a čtenářské lekce

Rádi vás na některé z nich přivítáme!

 

S pozdravem,
Kamila Šebková
604 240 824

kamila.sebkova@novaskolaops.cz

Nová škola, o. p. s.
Křižíkova 344/6
186 00, Praha 8

www.novaskolaops.cz

www.ctenarskekluby.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016