Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Knihovnické minimum

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě pořádá e-learningový kurz Knihovnické minimum. Jeho cílem je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz může být využit i jako inovativní.

Tutor: Petra Ševčíková

Termín kurzu: září 2018

Kapacita: 30 účastníků

Přihlášení: http://kurzy.knihovna.cz/enrol/index.php?id=5

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016