Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Komiksová soutěž

Česko-polská komiksová soutěž
Spolu v bublinách 2018 - Češi o Polácích, Poláci o Češích
 
Polský institut v Praze a České centrum ve Varšavě vyhlašují otevřenou soutěž na komiks inspirovaný historií našich sousedů.
 
Pravidla pro české účastníky:
  • Zadání: 2-4 strany volnou technikou v českém jazyce
  • Téma: komiks inspirovaný polskými dějinami (výběr z navržených témat) 
  • Termín odevzdání: 28. února 2018
Autorské odměny pro nejlepší práce:
  • 1. místo: 15 000 Kč
  • 2. místo: 10 000 Kč
  • 3. místo: 5 000 Kč
  • 4.-6. místo: Čestné uznání a věcné dary
Pořadí určí porota složená z českých odborníků a zástupců Polského institutu v Praze.
Přihlášení do soutěže a podrobná pravidla včetně témat přes e-mail program.praga@instytutpolski.org 
 
Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy: květen 2018
 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016