Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Konference Právo a děti v kyberprostoru

Ústavně-právní výbor Senátu za odborné podpory Národního centra bezpečnějšího internetu pořádá odbornou konferenci na téma Právo a děti v kyberprostoru. Gestorem akce je senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda ÚPV Senátu Parlamentu ČR.

Konference se koná v úterý 15. května 2018 od 09:30 do 14:00 hod. v Hlavním sále Senátu PČR a v Zaháňském salonku, Valdštejnský palác Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1.

Bude zaměřena na postavení dětí v kyberprostoru z hlediska práva a na aktuální hrozby internetu a jejich prevenci.

Obsah konference je rozdělen do tří tematických bloků:

  1. Kyberprostor a právo očima dětí
  2. Ochrana práv dětí v kyberprostoru
  3. Postavení dětí v kyberprostoru z hlediska praxe 

Na konferenci se, prosím, registrujte.

Ke stažení:

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016