Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Konference Současnost literatury pro děti a mládež 2018

16. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež se tento rok koná v Karolinu v Praze a v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Letošním tématem je Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu – česko-německá konference k nedožitým devadesátinám tvůrce, tématem seminářů je pak Koncept dětského hrdiny nejen v tvorbě Oty Hofmana. Konference se bude konat 17. dubna 2018 v Karolinu v Praze a 18. a 19. dubna 2018 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Akci organizuje Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Labyrintem věd(ění) - univerzitou prvního věku ve spolupráci s Národní knihovnou a SciVií, z.s.

Podrobné informace a přihlašovací formulář: http://bit.ly/soucasnostliteratury2018

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016