Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Kurz Uč (s) Wiki

Kurz Uč (s) Wiki, který pořádá Wikimedia Česká republika 12. října 2018 v Praze, je zaměřen na používání Wikipedie ve výuce s cílem rozvoje kritického myšlení a digitální gramotnosti žáků ZŠ a SŠ. Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je tedy primárně určen učitelům. Zváni jsou však i knihovníci, kteří se v rámci své náplně činnosti zabývají tvorbou vzdělávacích programů pro školy.

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016