Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Metodické listy

Studenti KISK MU v Brně připravili zajímavé webové stránky plné metodik na knihovnické lekce pro 1. a 2. stupeň základních škol i střední školy. https://metodika.knihovna.cz/.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016