Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Nejlepší knihy dětem

Ve spolupráci s Komisí pro dětskou knihu SČKN a Českou sekcí IBBY jsme získali pro knihovny větší množství velkoformátových plakátů Nejlepší knihy dětem 2016/2017. Plakát i katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá…

Plakáty i katalogy si stále můžete vyzvednout v Klementinu a využít je např. pro Den pro dětskou knihu.

Bližší informace k projektu na adrese http://www.nejlepsiknihydetem.cz/

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016