Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Nejlepší young adult knihy poslední dekády

Časopis School Library Journal na konci roku oslovil oceňované autory literatury pro dospívající s otázkou, které knihy minulého desetiletí považují na důležité. Některé ze zmiňovaných knih vyšly v češtině a najdete je ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež.
Více o anketě zde: https://www.slj.com/?detailStory=best-ya-books-of-the-decade

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016