Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Nejlepší young adult knihy poslední dekády

Časopis School Library Journal na konci roku oslovil oceňované autory literatury pro dospívající s otázkou, které knihy minulého desetiletí považují na důležité. Některé ze zmiňovaných knih vyšly v češtině a najdete je ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež.
Více o anketě zde: https://www.slj.com/?detailStory=best-ya-books-of-the-decade

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016