Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Mgr. Radmila Indráková
tel.: 221 966 438
e-mail: zc.kmpn(@)avokardni

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Burza nápadů

Milí přátelé dětského čtenářství,

pokud se chcete dozvědět něco o školních čtenářských klubech jako volnočasové aktivitě vhodné pro děti základních škol, případně předškolní děti, zbystřete pozornost a zvažte účast na burze nápadů buď 10. listopadu 2014 v Era Světě, což je na Jungmannově náměstí v Praze, nebo 24. listopadu 2014 v budově Arcibiskupství olomouckého v Olomouci. Půjde o velmi prakticky zaměřené setkání, kdy si většinu metod práce i vyzkoušíte. Celá akce je samozřejmě zdarma.

Bližší informace k místům, kde se sejdeme, najdete zde:

Praha: https://maps.google.cz/maps?hl=cs&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=cz&cid=177...

Olomouc: https://maps.google.cz/maps?hl=cs&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=cz&cid=866...

Společné pracovní setkání nám zpříjemní různé dobroty na zub, protože celý projekt, v jehož rámci se scházíme, je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Zájemcům můžeme zároveň proplatit i cestovní náklady. Informujte nás však, že o toto máte zájem.

V případě zájmu zúčastnit se, napište na jana.horovska@novaskolaops.cz. Prosím, napište, jakých dvou dílen se chcete zúčastnit (jedna dopolední, jedna odpolední, anotace k dílnám i časový rozvrh naleznete v příloze Program Burzy nápadů). Také prosíme o informaci, zda jste učitel/ka I. či II. stupně, knihovník/knihovnice atd.

Pozvánku šiřte, komu a jak uznáte za vhodné. Předem Vám za to děkujeme.

Jménem Nové školy, o. p. s., coby realizátora projektu Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby

Jana Hořovská

Ke stažení:

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016