Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Akreditované kurzy zakládání čtenářských klubů

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás upozornit na pražské jarní termíny konání dvou akreditovaných kurzů k zakládání čtenářských klubů. Oba kurzy vznikly v rámci projektu „Brána ke vzdělávání - školní čtenářské kluby“ zaměřeného na rozvíjení dětského čtenářství.

Osmihodinový kurz Jak založit čtenářský klub se uskuteční v sobotu 21. 2. 2015 a čtyřicetihodinový kurz Čtenářský klub jako vytváření společenství nad knihou proběhne o sobotách 28. 3., 11. 4., 16. 5. a 6. 6. 2015. Cena osmihodinového kurzu činí 1000 Kč, cena čtyřicetihodinového kurzu při účasti 20 osob je 3100 Kč, nebo 3800 Kč při účasti 15 osob. Přečtěte si podrobnější informace k náplni kurzů a prohlédněte si také náš leták.

Vaše dotazy rádi zodpovíme a další informace poskytneme na adrese: alzbeta.ingrova@novaskolaops.cz

Za tým Školních čtenářských klubů
Alžběta Ingrová,
Nová škola, o. p. s.
www.ctenarskekluby.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016