Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Akreditované kurzy zakládání čtenářských klubů

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás upozornit na pražské jarní termíny konání dvou akreditovaných kurzů k zakládání čtenářských klubů. Oba kurzy vznikly v rámci projektu „Brána ke vzdělávání - školní čtenářské kluby“ zaměřeného na rozvíjení dětského čtenářství.

Osmihodinový kurz Jak založit čtenářský klub se uskuteční v sobotu 21. 2. 2015 a čtyřicetihodinový kurz Čtenářský klub jako vytváření společenství nad knihou proběhne o sobotách 28. 3., 11. 4., 16. 5. a 6. 6. 2015. Cena osmihodinového kurzu činí 1000 Kč, cena čtyřicetihodinového kurzu při účasti 20 osob je 3100 Kč, nebo 3800 Kč při účasti 15 osob. Přečtěte si podrobnější informace k náplni kurzů a prohlédněte si také náš leták.

Vaše dotazy rádi zodpovíme a další informace poskytneme na adrese: alzbeta.ingrova@novaskolaops.cz

Za tým Školních čtenářských klubů
Alžběta Ingrová,
Nová škola, o. p. s.
www.ctenarskekluby.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016