Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Čtenářské kluby slaví úspěch, získaly dvě ceny Eduina

loga

Večer 25. 11. proběhlo v prostorách Langhans slavnostní vyhlášení druhého ročníku ceny Eduína, kterou EDUin, o. p. s., uděluje se záměrem podpořit nové funkční trendy ve vzdělávání.

Projekt „Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby“, jehož nositelem a realizátorem je Nová škola, o. p. s., se v silné konkurenci 76 projektů dostal mezi 9 finalistů, z nichž vítěze vybírala odborná porota a veřejnost. Na dvou projektech – Školních čtenářských klubech a Hejného metodě výuky matematiky - se odborníci i hlasující veřejnost shodli. Školní čtenářské kluby zvítězily u veřejnosti, odborná porota jim udělila 2. místo.

Chceme se podělit o naši radost ze získaných ocenění, která jsou důkazem smysluplnosti naší snahy vést děti ke čtenářství, a to i takové děti, které před tím, než se staly členy čtenářských klubů, neměly šanci poznat radost z četby. Nyní většina z nich uvádí, že je čtení baví, cítí se být čtenáři a u mnohých se nově nabytý pozitivní vztah ke knihám projevuje zlepšením školního prospěchu.

Za tým Školních čtenářských klubů Alžběta Ingrová

Výsledky Ceny Eduína 2014 najdete na http://www.eduin.cz/vysledky-ceny-eduina-2014/

Více o čtenářských klubech se dozvíte na www.ctenarskekluby.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016