Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Školní čtenářské kluby představují: S knihou po škole

loga

Co se skrývá za nejednoznačným názvem? Jde snad o jakousi příručku či návod pro bezradné pedagogy, jak na poškoláky?  Ne tak docela. Děti sice do čtenářských klubů skutečně chodily po škole, tedy po vyučování, ale dobrovolně a rády.

Jak je to možné? Dozvíte se v metodické příručce „S knihou po škole“, která vzešla z tříletého projektu „Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se SVP“ realizovaného pražskou neziskovou organizací Nová škola, o. p. s. Publikacepředstavuje čtenářské kluby jako zábavnou volnočasovou aktivitu. Jako místo, kde si čtou i děti, které čtení původně nebavilo, a spolu se svými průvodci, učiteli a knihovníky, se stávají součástí čtenářského společenství. V knize najdete praktická doporučení, jak založit a vést čtenářský klub i příklady osvědčených postupů a aktivit rozvíjejících dětské čtenářství. Autentické výpovědi vedoucích klubů i dětí, jež prostupují celým textem, vám umožníinspirovat se zkušenostmi z přímé práce s dětmi a nahlédnout čtenářské kluby také očima jejich členů. S některými z nich se blíže seznámíte prostřednictvím příběhů zaznamenaných vedoucími klubů i spolupracujícími speciálními pedagogy.

V části „Metodika školních čtenářských klubů“ se dočtete, co tvořilo náplň klubové práce, co je třeba udělat, když chcete založit klub ve škole či knihovně, i to, jaké postupy používat, aby čtení začalo děti bavit. Zjistíte také, jaký vliv mělo členství v klubu na děti – žáky 1. stupně základních škol i předškoláky. Část druhá „Učíme se společně“ popisuje vývoj projektu „Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby“ a velký prostor je v ní věnován metodické podpoře vedoucích klubů ze strany projektového vedení. Uvedeny jsou i konkrétní příklady působení čtenářských klubů v jejich nejbližším okolí, v rodině, škole či knihovně.

Projekt„Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se SVP“ byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zájemci o zaslání tištěné publikace zdarma mohou napsat na: alzbeta.ingrova@novaskolaops.cz

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016