Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Mgr. Radmila Indráková
tel.: 221 966 438
e-mail: zc.kmpn(@)avokardni

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Děti čtou nevidomým dětem

Cílem neziskového projektu Děti čtou nevidomým dětem je vydávání zvukových knih, určených pro slabozraké a nevidomé děti a jinak tělesně handicapované děti, především paraplegiky. Tedy děti, pro které je čtení nedostupné. Prostřednictvím zvukových knih je seznamujeme se současnou literární tvorbou pro děti v podání jejich vrstevníků. Zvukové knihy totiž nahrávají děti ze základních a středních škol. Vedlejším, ale nijak zanedbatelným efektem projektu, je i podpora čtenářství u dětí základních škol a výchova k solidaritě s handicapovanými lidmi.

Při samotném nahrávání pracuje s dětmi podle připraveného scénáře profesionální režisér. Na další podobě audioknihy se podílí i skladatel hudby a grafik, který z knižních ilustrací vytvoří přebal audioknihy.

Zvukové knihy nahrané na CD nosičích jsou bezplatně poskytnuty všem speciálním školám pro nevidomé a zrakově postižené děti po celé České republice, Knihovně a tiskárně K. J. Macana a všem zvukovým knihovnám v ČR a organizacím, které se věnují handicapovaným dětem a o nahrávku projeví zájem.

Dosud se nám podařilo za 12 let nahrát třináct zvukových knih současných českých autorů, např. knihy Ivy Procházkové, Aleny Ježkové, Ivony Březinové či Jiřího Kahouna. Letos připravujeme nahrávku knihy Ivy Procházkové Uzly a pomeranče. Právě tuto středu 28. ledna proběhne v knihovně casting na dětské „herce“.

Radka Vojáčková, koordinátorka projektu,
Krajská vědecká knihovna v Liberci

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016