Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Mgr. Radmila Indráková
tel.: 221 966 438
e-mail: zc.kmpn(@)avokardni

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Kniha je kamarád

Základní škola Vsetín, Sychrov, spisovatelka Šárka Junková a Muzeum regionu Valašsko p.o. vyhlašují pod záštitou Obce spisovatelů tradiční celostátní soutěž pro mladé čtenáře: Kniha je kamarád.

Cílem projektu je připomenout význam měsíce března jako měsíce knih, čtení a čtenářů. Upozornit na důležitost čtení pro rozvoj dětí a mládeže a také ukázat, že čtení dobrých knih je radost a potěšení, které se nedá nahradit!

Jak se můžete zapojit?

Do 15. října 2015 nám můžete zaslat své doporučení zajímavé knihy vhodné pro děti či mládež, tedy jakýmkoliv způsobem doporučit knihu svým kamarádům, textem (obsahem, anotací, lákavou ukázkou zpracovanou vlastními slovy), ilustrací, popřípadě kombinací ilustrace a textu. Z doporučení musí být zřejmé, jakou knihu doporučujete, uveďte název, autora a vhodné je doplnit i další informace, např. vydavatele, ilustrátora knihy atd. Rozměr práce min. A4, písmo volte větší (pro výstavu).

Soutěžní práce zasílejte poštou na adresu: ZŠ Vsetín, Sychrov 97, k rukám J. Ševčíkové, 755 01 Vsetín, či elektronicky: jaroslava.sevcikova@zssychrov.cz . Soutěžní práce označte jménem soutěžícího, věkem a kontaktním e-mailem, je možno je doplnit názvem školy či osobní adresou. V případě prací zaslaných hromadně za školu, prosíme o označení každé práce, kontaktní e-mail může být na vyučujícího či školu.

Vyhlášení soutěžní přehlídky: březen 2015
Ukončení příjmu prací: 15. 10. 2015

Více na webu: http://knihajekamarad.sweb.cz/ . Soutěžní práce doporučujeme zasílat průběžně, budeme je zveřejňovat v médiích, na webu i na Facebooku. Více informací najdete v propozicích soutěže.

Milí čtenáři i malí posluchači z mateřských škol, moc se těšíme na vaše příspěvky. Buďte si jistí, že vaše doporučení nezapadnou a mohou způsobit radost dalším čtenářům, které takto upozorníte na dobrou knihu.

Čtení zdar! Vždyť kniha je kamarád!

Za organizátory PhDr. Jaroslava Ševčíková

Ke stažení:

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016