Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Účast školní knihovny na Noci s Andersenem

Dotaz: Naše školní knihovna by se chtěla připojit ke knihovnám, které pro své čtenáře organizují Noc s Andersenem. Co pro to máme udělat?


Noc s Andersenem je akcí Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), kterou knihovny přispívají k oslavě Mezinárodního dne dětské knihy stanoveného na 2. duben, den narození pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

První Noc s Andersenem proběhla v městské knihovně v Uherském Hradišti v roce 2000.  Původní akce připravená pro děti z několika knihoven se rozrostla na akci celostátní a v posledních letech se k ní připojují i děti a knihovny ze sousedních zemí. Nocující děti jsou spojeny přes internet prostřednictvím elektronické konference Andersen.

Více informací najdete na: http://www.knihovnabbb.cz/cz/node/1091


Mgr. Ludmila Čumplová

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016