Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Mgr. Radmila Indráková
tel.: 221 966 438
e-mail: zc.kmpn(@)avokardni

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

VÝZVA ŠKOLÁM k účasti na projektu

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje projekt
ČTEME SPOLU
pro praktické a speciální školy a třídy základních škol s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem projektu je posílení čtenářské gramotnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora dalšího vzdělávání pedagogů praktických a speciálních škol.

Podpora čtenářské gramotnosti bude probíhat zejména prostřednictvím dvou metod, a to:

  1. čtení s porozuměním: cílem je vedle skutečného porozumění textu i zlepšení prožitku z četby, což může dále podněcovat zájem o čtení
  2. čtení s předvídáním: cílem této metody je mj. podnítit vnitřní zájem a zvědavost o text a jeho pokračování a posilovat aktivní čtení.

NPMK připravilo web cteme.npmk.cz, který mj. obsahuje sekce:

  • O projektu,
  • Čteme spolu,
  • Podpora vzdělávání učitelů,
  • Kontaktní a další informace.

Pro čtení s porozuměním bude NPMK každý měsíc vystavovat tipy na zajímavé knížky a současně plné texty povídek/pohádek/příběhů, určené ke společnému čtení. Nedílnou součástí budou i příspěvky na téma Co četly děti před 100 lety, v originálním jazyce i převyprávěné. Po přečtení mohou děti vytvořit vlastní ilustrace a přidat je s pomocí vyučujícího ke komentáři k přečtenému příběhu.

Při čtení s předvídáním budou mít školy dostatek času na to, aby si daný příběh s dětmi přečetly a aby zkusily vymyslet, jak příběh dopadne. Své návrhy na rozuzlení mohou přidávat formou komentářů k textu povídky. Tyto tipy budou po celou dobu veřejné a po zpřístupnění závěru příběhu 3. čtvrtek následujícího měsíce si pak děti ověří, jak se jejich tip lišil od skutečného konce a dobrat se toho, proč. Čtení s předvídáním může zahrnovat i komiksy a v takovém případě by děti mohly s využitím připravených komiksových obrázků bez textu předvídat pokračování, resp. dokončení děje touto formou.

Z nejzajímavějších tipů v rámci čtení s předvídáním a ilustrací v rámci čtení s porozuměním bude připravena putovní výstava.

Na podporu dalšího vzdělávání pedagogů praktických a speciálních škol nabízíme pravidelné rešerše na relevantní odborná témata a možnost zapojení škol do služby e-PK.

Zapojte se i vy a budeme číst spolu na cteme.npmk.cz

Termíny od dubna 2015:

  • Každý 1. čtvrtek v měsíci nové příběhy
  • Každý 2. čtvrtek v měsíci tipy na zajímavé knihy pro děti
  • 3. čtvrtek následujícího měsíce rozuzlení příběhů
  • 4. čtvrtek v měsíci s čtvrtletní periodicitou: tipy na nové odborné články a knihy pro učitele
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016