Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Mgr. Radmila Indráková
tel.: 221 966 438
e-mail: zc.kmpn(@)avokardni

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Školské knižnice ako informačné a kutltúrne centra škôl

7. května 2015 se v přednáškovém sále Univerzitní knihovny v Bratislavě konala 9. mezinárodní konference Školní knihovny jako informační a kulturní centra škol organizovaná pod záštitou ministra školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky Juraja Draxlera.

Konferenci organizovala Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě. K této příležitosti sestavila Mgr. Rozália Cenigová, ústřední metodička školních knihoven, elektronický sborník příspěvků konference. S jeho obsahem se můžete seznámit ve sborníku.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016