Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Záložka do knihy spojuje školy: Moudrost ukrytá v knihách

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlašují
k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 6. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia
Záložka do knihy spojuje školy: Moudrost ukrytá v knihách

Školy, které mají zájem se tohoto projektu zúčastnit, vyplní do 25. 9. 2015 elektronickou přihlášku na adrese http://csk.npmk.cz/zalozka-prihlaska-2015.

Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy, na kterých libovolnou technikou ztvární téma letošního ročníku – moudrost ukrytá v knihách, a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku a zároveň jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.

V případě, že si česká škola dohodla výměnu s konkrétní slovenskou školou, uvede její název a sídlo školy v elektronické přihlášce v části „Poznámka“.

Na základě přihlášek budou z českých a slovenských škol vytvořeny dvojice podle typu školy a počtu přihlášených žáků a do 5. 10. 2015 bude oběma školám zaslána kontaktní adresa přidělené partnerské školy ve druhém státě. Vzájemné zasílání záložek a další případné kontakty škol už budou probíhat mimo pořádající instituce.

Česko-slovenský projekt bude ukončen 31. 10. 2015.
Následně Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze vyzve školy k zaslání informací, hodnocení a fotografií z průběhu projektu. Ty budou průběžně vystavovány na webových stránkách http://csk.npmk.cz/.

Hodnocení projektu jednotlivými školami bude probíhat do 30. 11. 2015 a po tomto datu bude zveřejněno na webových stránkách obou pořádajících institucí závěrečné vyhodnocení projektu.

Kontaktní osoba:
Mgr. Radmila Indráková
Centrum pro školní knihovny
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Mikulandská 9, 116 74 Praha 1
e-mail: indrakova@npmk.cz
tel.: +420 221 966 438
mobil. 737141195

Ke stažení: informace o projektu v pdf

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016