Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Výsledky fotografické soutěže vyhlášené k Týdnu knihoven

Výsledky fotografické soutěže vyhlášené k Týdnu knihoven Oceněny budou tyto tři školní knihovnice, které zaslaly fotografie do soutěže. Fotografie si můžete prohlédnout na adrese: http://www.npkk.cz/galerie/foto-tyden-knihoven-2015/

Ludmila Čumplová - Školní knihovna ZŠ Hanspaulka v Praze 6
Dobromila Havelková - Školní knihovna Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
Marcela Bauerová - Školní knihovna ZŠ Zborovská v Táboře

Ludmila Čumplová - Školní knihovna ZŠ Hanspaulka v Praze 6
Od doku 2008 děláme program Pohádkování pro děti od 5 do 10 let. Každé pohádkování má určité téma. Podle něj vybíráme knihu na předčítání, výtvarná složka navazuje na přečtené - děti nějak ztvární, co jsme četli a doplňuje to hra. Posílám Strašidelné pohádkování: kniha Vhrsti - už se nebojím tmy, výroba strašidelných masek a hra Na krvavé koleno. Podzimní pohádkování: kniha Lukešová - Jakub a babí léto, výtvarné ztvárnění podzimu z přírodnin (landart), hra co máš vruce (děti si vyhmátnou v uzavřeném sáčku jednu z věcí vztahující se k podzimu a mají uhádnout, co drží). Velikonoční pohádkování: kniha Peroutková: Anička a Velikonoce, kvíz jak se slaví Velikonoce ve světě, průvod klobouků. Na pořadu se podílela maminka -Kanaďanka, kvíz byl v angličtině (na škole se učí angličtina od 1. třídy) a průvod v kloboucích je u nich prý zvykem v neděli velikonoční - za zvuku Gershwinova pochodu.

Dobromila Havelková - Školní knihovna Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
V současné době probíhá v naší knihovně kurz trénování paměti pro dospělé s lektorkou paní Adlerovou z vyškovské knihovny. Využili jsme možnosti jedné z metod pro koncentraci i relaxaci vytváření mandel a nabídli našim malým čtenářům, aby nám vyzdobili knihovnu. Velice rádi a s velkou chutí se zapojili ve velkém věkovém rozpětí od třeťáků základní školy až po studenty vyššího gymnázia. Proto jsme si mohli ozdobit k Týdnu knihoven.

Marcela Bauerová - Školní knihovna ZŠ Zborovská v Táboře
Letos se mi podařilo otevřít Čtenářský klub . To je fotka z prvního setkání. Chodí děti od 5.-9. třídy. Dokonce se chodí postupně přihlašovat další. Mám z toho velkou radost.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016