Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Mgr. Jana Hudousková
tel.: 221 966 416
e-mail: zc.kmpn(@)avoksuoduh

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Pracovní setkání knihovníků

Ve středu 11. 11. 2015 se konalo v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského již tradiční setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních a dětských oddělení veřejných knihoven.

Setkání zahájila vedoucí Pedagogické knihovny J. A. Komenského PhDr. Magda Junková a seznámila posluchače s historií, současností a budoucností knihovny. A potom už následovaly zajímavé prezentace, kde se posluchači dozvěděli, jaké zajímavé aktivity a projekty vymýšlejí pro své čtenáře knihovnice školního informačního centra z Gymnázia Jaroslava Heyrovského v Praze Olga Pavlásková a Markéta Pavlasová z Biskupského gymnázia v Brně. Hostem byla také ústřední metodička školních knihoven v Bratislavě Rozália Cenigová, která seznámila posluchače s projekty zaměřené na podporu čtení žáků základních a středních škol na Slovensku. Velmi zajímavé byly i dvě prezentace pracovnic dětských oddělení veřejných knihoven - Jany Hradilíkové z Městské knihovny v Praze o činnostech knihovny a jejích poboček a Ivety Novotné z knihovny v Chrudimi o projektu OKNA (O knihovnických aktivitách).

S velkým nadšením všichni přivítali spisovatelku Danielu Krolupperovou, která zajímavě vyprávěla o své práci a vtipně zodpověděla všechny kladené dotazy posluchačů.

Účastníci setkání si také prohlédli knižní novinky pro děti a mládež, byli informováni o anketě Suk – čteme všichni (Anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2015) a také o činnosti Centra pro školní knihovny.

Setkání proběhlo stejně jako každý rok ve velmi příjemné a přátelské atmosféře, setkaly se zde kolegyně a kolegové z knihoven z celé republiky, vzájemně se inspirovali, předali si zkušenosti a všichni si odnášeli náměty, které mohou využít při své práci s dětskými čtenáři.

 

Jednotlivé prezentace si můžete prohlédnout zde: 

 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na setkání v roce 2016.

 

Alice Košková a Radmila Indráková

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016