Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Mgr. Jana Hudousková
tel.: 221 966 416
e-mail: zc.kmpn(@)avoksuoduh

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Nabídka školním knihovnám

Parlamentní knihovna nabízí školním knihovnám darem tyto publikace:

SEMOTANOVÁ, Eva, ed. Skvosty mapových archivů: soubor starých map = Jewels of map archives: collection of antique maps [kartografický dokument]. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, [2008?]. 14 map. ISBN 978-80-7278-442-4. -- (36 x 48 cm) --  1 výtisk

MUNZAR, Zdeněk, ed. Vojenství v mapách tří století: soubor starých map = Warfare in maps of three centuries: collection of antique maps [kartografický dokument]. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, [2008?]. 13 map. ISBN 978-80-7278-446-2. -- (36 x 48 cm) --1 výtisk

Podrobnosti o mapách zde: http://www.staremapyceska.cz/skvosty-mapovych-archivu/

HARENBERG, Bodo, ed. Kronika lidstva. Překlad Pavel Bělina. [2. vyd.]. Bratislava: Fortuna Print, 1992 [i.e. 1993]. 1263 s., il., mapy, portréty.  Edice Kronik. – (33 cm) -- 2 výtisky

HARENBERG, Bodo et al. Kronika lidstva. Překlad Pavel Bělina. 3., dopl. čes. vyd. Praha: Fortuna Print, 1994. 1264 s., il., mapy, portréty.  Kroniky. ISBN 80-85873-19-2. – (33 cm) -- 1 výtisk

Podrobnosti o Kronice lidstva zde: http://www.databazeknih.cz/dalsi-vydani/kronika-lidstva-168379

Publikace nabízí Parlamentní knihovna darem, ale nezasílá je poštou. Prosí tedy případné zájemce, aby si domluvili vyzvednutí osobně.

Kontakt:
Renáta Hamplová
Parlamentní knihovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
tel.: 257174506, e-mail: hamplova@psp.cz, http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2007

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016