Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Záložka do knihy spojuje školy

Oznámení o ukončení projektu Záložka do knihy spojuje školy

Záložka do knihy spojuje školy - PDF

Záložky do knih, Mozartova 48, OlomoucMezinárodní projekt byl poprvé vyhlášen v září 2009 v rámci propagace Mezinárodního měsíce školních knihoven ve spolupráci Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě. Obě knihovny se inspirovaly mezinárodní organizací International Association of School Librarianship (IASL).

Cílem projektu bylo navázání kontaktů a spolupráce mezi českými a slovenskými školami, podpora čtenářství a poznání života dětí v obou zemích prostřednictvím výměny záložek.

Od roku 2009 do roku 2015 úspěšně proběhlo 6 ročníků tohoto projektu. Na základě hodnocení škol je možno říci, že výměna záložek pomohla nejen k navázání nových bilaterálních kontaktů mezi školami, ale podpořila rovněž zájem o čtení. Všechny ročníky projektu přispěly ke zvýšení návštěvnosti školních knihoven, ale také vytvořila prostor pro další spolupráci a prohloubení přátelských vztahů mezi žáky a učiteli partnerských škol.

Záložky do knih Za Nádražím Český KrumlovŠkoly, které se některého z ročníků projektu zúčastnily, již měly možnost navázat kontakty se slovenskými partnery a v této spolupráci mohou nadále pokračovat na základě vlastních aktivit.

Vzhledem k tomu, že Pedagogická knihovna J. A. Komenského připravuje nové iniciativy, nebude v této podobě dále rozvíjet aktivity v rámci projektu Záložka do knihy spojuje školy a 6. ročník byl konečný. Pedagogická knihovna se navíc v roce 2016 soustředí na zvládnutí stěžejního úkolu, kterým je přestěhování do nového sídla v ulici Jeruzalémská, Praha 1. V rámci Centra pro školní knihovny se budeme dál věnovat spolupráci se školními knihovnami prostřednictvím setkávání a seminářů a nabídneme i možnost vlastní iniciativy školních knihoven pro náměty na další činnost. K tomu budeme i nadále provozovat webové stránky Centra pro školní knihovny http://csk.npmk.cz/.

Záložky do knih Havlíčkova 13 Český Těšín

Závěrem je třeba poděkovat všem zúčastněným školám, ředitelstvím škol, učitelům, kteří se rozhodli podpořit zájem dětí o čtení, a samozřejmě dětem, které byly hlavními aktéry celého projektu. Děkujeme také Slovenské pedagogické knižnici v Bratislavě za spolupráci na tomto mezinárodním projektu. O výsledcích celého projektu Záložka do knihy spojuje školy budeme informovat na seminářích a konferencích.

 

Radmila Indráková

Národní pedagogické muzeum a knihovna JAK

 

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016