Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Týden knihoven 2016

V letošním roce proběhne ve dnech 3. - 9. října jubilejní 20. ročník Týden knihoven! Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Letošní motto zní BRAŇTE KNIHU!
Více informací na - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/tyden-knihoven

Zaregistrujte prosím své akce k Týdnu knihoven 2016 nejpozději do 20. září na - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/dotaznik-k-ucasti-knihovn....

Plakát je ke stažení na
http://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/propagacni-materialy.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016