Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Čtenářské kluby

Knihovnici nebo knihovníkovi z Prahy či velmi blízkého okolí nabízíme spolupráci na DPP v projektu Školních čtenářských klubů (www.ctenarskekluby.cz).

Nabídka je velmi vhodná pro akční maminky - knihovnice na mateřské/rodičovské, pokud mají možnost pravidelného hlídání na cca jedno odpoledne v týdnu.

Pro některý z nově vznikajících klubů/čtenářských kroužků v 10 pražských ZŠ hledáme vedoucí, kteří se výborně orientují v současné dětské literatuře, mají určité zkušenosti s prací s dětmi a mají zájem být provostupňovým dětem průvodci na cestě ke knížkám a k radosti ze čtení.

Každý klub vedou dva vedoucí: kmenový pedagog dané ZŠ a ideálně dětský knihovník.

Kontakt:

Eva Bělinová
Nová škola, o. p. s.
www.novaskolaops.cz
E-mail: belinova@gac.cz
Telefon: 606 220 766

Platnost do: 20. 9. 2016

Poznámka, sdělení

Klub se schází po dobu školního roku jednou v týdnu na 2 hodiny. Zapojení do projektu však předpokládá průběžnou přípravu klubových setkání a společné vyhodnocování, které aktivity se osvědčily, které méně.

Mzda za práci ve výši 190,-/hod je vyplacena nejen za přímou práci s dětmi, ale i za odbornou přípravu a sdílení zkušeností.

Klíčovým benefitem je průběžná metodická podpora pro všechny klubové vedoucí, příležitost k neformálnímu vzdělávání, seznámení se se stejně zapálenými nadšenci, spolupráce s dětskými autory apod. Vše rádi vysvětlíme podrobněji.

V ideálním případě si zájemce bude moci udělat čas 21. 8. odpoledne a dále 22. a 23. 8. po většinu dne na úvodní přípravné setkání v Praze, kdy projekt společné zahájíme a začneme připravovat náplň klubové práce.

NENECHTE SI UJÍT TUTO PŘÍLEŽITOST
POJĎTE SPOLU S NÁMI HLEDAT CESTY, JAK DĚTI PŘITÁHNOUT KE ČTENÍ A SVĚTU KNÍŽEK.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016