Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Mezinárodní měsíc školních knihoven

Milé kolegyně, milí kolegové,

nový školní rok je tady a opět ožijí nejen třídy a chodby školy, ale také školní knihovny. Mílovými kroky se blíží také říjen, který je Mezinárodním měsícem školních knihoven. Klub školních knihoven pro Vás připravil mini anketu věnovanou právě tomuto měsíci.

Najdete ji na: http://www.survio.com/survey/d/X4I6X7M9R8R9V5J4G

Předem děkujeme za Vaši účast a čas strávený při vyplňování této ankety.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016