Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Knihovnický kurz pro pracovníky školních knihoven

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) připravila pro pedagogy - vedoucí školních knihoven - kurz, který je seznámí se základy odborné knihovnické práce.

Dvoudenní kurz obsahuje nejen informace o činnostech potřebných k řádnému vedení školní knihovny, ale také seznámí účastníky s nejnovějšími trendy vedoucími k práci školní knihovny jako moderního informačního centra školy, vč. informací o formách informačního vzdělávání žáků s využitím možností školní knihovny (v rámci vašich rámcových vzdělávacích programů).

Kurz se bude konat ve dnech 19. 9. a 26. 9. 2012 v Regionálním výukovém centru MSVK.

Bližší informace ke kurzu najdete na naší webové stránce: http://www.svkos.cz/kalendar-akci/2012-09-19/

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Přihlašovat se je možné přímo prostřednictvím webové stránky (viz výše uvedený odkaz).
Kolegové (učitelé - knihovníci), kteří byste měli zájem se kurzu zúčastnit, přihlaste se prosím nejpozději do středy 12. 9. 2012.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016